คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

No คำถามที่เกี่ยวข้อง ประเภทหมวดหมู่
1 ระยะเวลาของการอนุญาตในใบอนุญาตทำงานจะมีอายุเท่าใด การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล