งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่ ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
16-02-2023 เวลา 08:30 น. ถึง 16-02-2023 เวลา 15:00 น. คุณต้องไม่พลาดงานนี้ ....วันนัดพบแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 สถานที่จัดงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี มีตำแหน่งงานว่างมากมาย หลากหลายบริษัท กว่า 500 อัตรา สมัครพร้อมสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี บริเวณสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี