ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา New
โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และพนักงานธุรการ New
ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน มกราคม 2563
ระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (เมียนมา ลาว กัมพูชา) กลุ่มบัตรชมพู และ กลุ่มได้รับอนุญาตตาม มติ ครม.25 ตุลาคม 2559 (นายจ้างยื่นขอ Name List ด้วยตนเองที่ https://e-workpermit.doe.go.th/MOU-WEB/main.php)
ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน ธันวาคม 2562
ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ตำแหน่งงานว่าง เดือน ตุลาคม 2562
ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน กันยายน 2562 อัพเดทวันที่ 06/09/2562
สหกรณ์การเกษตรอุบลราชธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน สิงหาคม 2562 อัพเดท 20/08/2562
ตำแหน่งงานว่าง เดือน กรกฎาคม 2562 จังหวัดอุบลราชธานี
แผ่นปลิวพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฯ
ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครพนักงานหลายอัตรา
การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2562
ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน เมษายน 2562
ตำแหน่งงาน "ปัจฉิมนิเทศและนัดพบตลาดงาน"
ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดอุบลราชธานี เดือน มีนาคม 2562
13-23 มีนาคม 2562 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัตงาน
1 – 7 มีนาคม 2562 ด่วน! รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิค เพื่อจัดส่งไปฝึกงาน ในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี 2562 ครั้งที่ 2 เพศชาย
 1 2 3 >