ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานว่าง เดือน สิงหาคม 2563
ตำแหน่งงานว่าง เดือน กรกฎาคม 2563 อัพเดทวันที่ 30กค63
งานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
ตำแหน่งงานว่าง เดือน พฤษภาคม 2563 อัพเดทวันที่ 18 พ.ค. 2563
การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ค.ร.ม. ไฟเขียว แรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ อยู่ทำงานได้ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการฯ
ตำแหน่งงานว่างเดือน เมษายน 2563
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ระงับการเดินทางเข้า – ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้าและช่องทางอื่น ๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี
มาตรการเยียวยาผู้ประกันตนจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19
ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดอุบลราชธานี มีนาคม 2563 (อัพเดท 18/03/2563)
ด่วน ! ให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 31 มีนาคม 2563 ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (ยกเว้นกลุ่ม MOU) เพิ่มเติม
ด่วน ! ให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 31 มีนาคม 2563 ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (ยกเว้นกลุ่ม MOU)
ตำแหน่งงานว่าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และพนักงานธุรการ
ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน มกราคม 2563
ระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (เมียนมา ลาว กัมพูชา) กลุ่มบัตรชมพู และ กลุ่มได้รับอนุญาตตาม มติ ครม.25 ตุลาคม 2559 (นายจ้างยื่นขอ Name List ด้วยตนเองที่ https://e-workpermit.doe.go.th/MOU-WEB/main.php)
ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน ธันวาคม 2562
 1 2 3 >