ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
บริษัท ซีตาร์ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด รับสมัครพนักงานสนามบินหลายอัตรา New
ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตจัดหางาน
ตำแหน่งงานว่าง เดือน ตุลาคม 2561
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน กันยายน 2561
1-4 กันยายน 2561 รับสมัครไปทำงานประเทศไต้หวัน
ด่วน 5-7 กันยายน 2561 รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล
ข่าวดีสำหรับผู้ประกันตน สามารถขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานด้วยตนเองได้แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยที่ไปทำงานในการกาตาร์อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในไต้หวันให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การโฆษณาชวนเชื่อให้มาทำงานในประเทศญี่ปุ่นอย่าผิดกฎหมาย
การจ้างคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ
ระวังการถูกหลอกไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี
กรมการจัดหางาน เปิดตัว Application สำหรับ Android ในชื่อ Smart Job Center