ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
แผนที่แสดงจุดให้บริการช่วงเกิดอุทกภัยของสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี New
การให้บริการช่วงอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2562 เป็นต้นไป New
ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน กันยายน 2562 อัพเดทวันที่ 06/09/2562
สหกรณ์การเกษตรอุบลราชธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน สิงหาคม 2562 อัพเดท 20/08/2562
ตำแหน่งงานว่าง เดือน กรกฎาคม 2562 จังหวัดอุบลราชธานี
แผ่นปลิวพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฯ
ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครพนักงานหลายอัตรา
การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2562
ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน เมษายน 2562
ตำแหน่งงาน "ปัจฉิมนิเทศและนัดพบตลาดงาน"
ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดอุบลราชธานี เดือน มีนาคม 2562
13-23 มีนาคม 2562 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัตงาน
1 – 7 มีนาคม 2562 ด่วน! รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิค เพื่อจัดส่งไปฝึกงาน ในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี 2562 ครั้งที่ 2 เพศชาย
ด่วน 18 กพ 2562 รับสมัครและสัมภาษณ์งานกับบริษัทโออิซิ กรุ๊ป
26 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญร่วมสมัครงานและสัมภาษณ์งาน
ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน มกราคม 2562 อัพเดทวันที่ 15/01/2562
ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน ธันวาคม 2561อัพเดท 21/12/2561
 1 2 >