ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมด้านอาชีพฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญชวนผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง และประชาชนทั่วไป ที่สนใจฝึกอบรมด้านอาชีพและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โดยอบรมให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับท่านที่สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/.../1IwqFsMhdpl9CDq8hKc.../edit

หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 109 ม.8 ต.เเจระเเม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.045-206227 - 8 ต่อ 17 ในวัน เเละเวลาราชการ