ท่านมีความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีอยู่ในระดับใด

icon news other การทำงานของคนต่างด้าว ดูทั้งหมด

icon news other การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ดูทั้งหมด

icon news other แบบดำเนินการตาม ม.35 ดูทั้งหมด