งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่ ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
14-01-2020 เวลา 10:00 น. ถึง 14-01-2020 เวลา 16:00 น. การจัดงานนัดพบแรงงานประจำเดือน มกราคม 2563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค