ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
แนวทางการปรับมาตรการการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย ความร่วมือด้านแรงงาน (MOU)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CHYANG SHENG DYEING & FINISHING CO., LTD ไต้หวัน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและวันทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต
ก.แรงงาน เตือนภัย SMS หลอกลวงคนหางาน อ้างชื่อบริษัทดัง ให้เงินเดือนสูง ทำงานที่บ้านได้
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
อัตราค่าใช้จ่ายของคนหางานในการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ บทลงโทษตามข้อกฎหมายประเทศญี่ปุ่น คดีลักทรัพย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ แนะนำแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
ด่วน! ก่อนใบอนุญาตทำงานหมดอายุ ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงาน(บต.39)
ขั้นตอนการจัดทำทะเบียนและบัตร ของคนต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา
การดำเนินการตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าว
โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง นายจ้างในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความประสงค์จ้างแรงงานไทยโดยวิธีการจ้างตรง
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (บนเรือประมง)
ข่าวประชาสัมพันธ์ การตรวจสุขภาพไปต่างประเทศโรงพยาบาลลำปาง
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส พระนครศรีอยุธยาใสสะอาด 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครงานตำแหน่งหัวหน้านักอุทกวิทยา (Chief Hydrologist) และตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และหุ้นส่วน (Chief Strategy and Partnership Officer)
 1 2 3 >  Last ›