สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
27-10-2021 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่4 (เดือนกรกฎาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564)
19-05-2021 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่2 เดือนมกราคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2564
19-05-2021 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่1 เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563
04-11-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563
04-11-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563
05-08-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563
16-07-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563
26-06-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563
26-06-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษยน 2563
26-06-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563
26-06-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
26-06-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563
26-06-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562
26-06-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
26-06-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562
06-03-2017 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2559