ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
เสี่ยเฮ้ง สั่งลุย รุกสถานประกอบการ หาตำแหน่งงานเพิ่มรับเปิดประเทศ
รมว. เฮ้ง เตรียมตำแหน่งงานในประเทศ-ต่างประเทศ มากกว่า 2.7 แสนอัตรา รองรับคนหางานผ่านออนไลน์ พร้อมแจง 5 อันดับ อุตสาหกรรม S –Curves ที่มีความต้องการจ้างงานมากที่สุด
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน กรมการจัดหางาน
อธิบดีกรมการจัดหางาน เตือน ห้ามใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย มีโทษทั้งนายจ้างและลูกจ้าง
ก.แรงงาน สุดปัง เสนออาชีพอิสระ สร้างงาน สร้างรายได้ รองรับโควิด-19
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน ทางรัฐ การให้บริการภาครัฐผ่านช่องทางดิจิทัลที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา และส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
รมว.แรงงาน ชวนสมัครงานผ่านเว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ” มีตำแหน่งงานรองรับกว่า 1.5 แสนอัตรา
ประชาสัมพันธ์ !!! จังหวัดตราด รับสมัครแรงงานไทย แรงงานภาคเกษตร (สวนผลไม้) ค่าเเรงไม่ต่ำ (325/วัน) ขึ้นไป จังหวัดตราด
โครงการ 3 ม.
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลี (Point System) ครั้งที่ 10
การรับรายงานตัวและยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างงานแรงงานต่างชาติ (EPS) สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System)
ข่าวดี ส่งเสริมการจ้างงาน SMEs
เอกสารที่ต้องเตรียมขอรับใบอนุญาตทำงาน (บต39)
มาตรการการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) เข้ามา - ออกไปจากจังหวัดจันทบุรี เพื่อการทำงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ข้อความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จะรับลูกจ้างรายใหม่ ให้ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
ประชาสัมพันธ์ถึงนายจ้างแรงงานต่างด้าว
แบบประเมินความเสี่ยง
มาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
ประกาศ!! แนวทางปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกราน จังหวัดจันทบุรี
 1 2 3 >