ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ
เชิญรับชมการ Live สด
ข่าวดี สถานประกอบการ SMEs ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 - 200 คน มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ตามโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ในอัตรา 3,000 บาท/จำนวนลูกจ้างคนไทย/เดือน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น งดให้บริการช่องทางติดต่อด้วยตนเอง เป็นการชั่วคราว
เชิญรับชมการ Live สด "ขอนแก่นมีงานทำ" ไปทำงานต่างประเทศในยุคโควิด-19 ผ่านทาง Facebook Live ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 - 11.30 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น
"ขอนแก่นมีงานทำ" Facebook Live วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 11.00 - 11.30 น. ผ่านทาง Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจจังหวัดขอนแก่น
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจจังหวัดขอนแก่น เรื่อง วีธีการ รายละเอียดการประเมินสมรรถะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบปฏิบัติ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจจังหวัดขอนแก่นและกำหมดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้ง 1 โดยวิธีการสอบปฏิบัติ ฉบับที่ ๔
หนังสือรับรองการเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (10 จังหวัด) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (24 จังหวัด) กรณีการรับรองตนเองและกรณีผู้นำชุมชน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจจังหวัดขอนแก่นและกำหมดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้ง 1 โดยวิธีการสอบปฏิบัติ (ฉบับที่ 3)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจจังหวัดขอนแก่นและกำหมดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้ง 1 โดยวิธีการสอบปฏิบัติ (ฉบับที่ 2)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจจังหวัดขอนแก่นและกำหมดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้ง 1 โดยวิธีการสอบปฏิบัติ
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจจังหวัดขอนแก่น
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ประชาสัมพันธ์การทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 แบบองค์กร บริษัท สมาคม พื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ประการกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point Syster) ครั้งที่ 9 (ครั้งที่ 2) ประเภทกิจการเกษตร/ปศุสัตว์ (เพศหญิง) และก่อสร้าง (เพศชาย)
การเปลี่ยนแปลงกฏหมายการเก็บภาษีแรงงานต่างชาติของสวีเดน
แนวปฏิบติในการแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเองและแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ Re-Entry
 1 2 3 >  Last ›