ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศ สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีแรงงานต่างด้าว ห้ามพลาด !!
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
ด่วน!!! นายจ้างที่มีแรงงานเมียนมา ที่เอกสารรับรองบุคคล(CI) หมดอายุ ให้เร่งไปดำเนินการ
เชิญร่วมงาน จ้างงาน แก้จน พ้นหนี้ ในวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดขอนแก่น
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการก่อสร้าง
เตรียมพบกับงานแสดงเทคโนโลยี เครื่องมือและบริการด้านห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับภาคตะวันออกเหฉียงเหนือ และกลุ่มประเทศกลุ่มน้ำโขงและมีบริการจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น
ด่วน! ประชาสัมพันธ์นายจ้างแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 65 เร่งดำเนินการยื่น บ.ต. 50 ก่อนวันที่ 15 ต.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ครั้งที่17 ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 5 ตุลาคม 2565
ขอเชิญร่วมเป็นโครงการจัดหางานเคลื่อนที่ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้