ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานที่ปีะเทศมาเลเซียกับนายจ้าง บริษัท Luchin Corporation Sdn. Bhd ซึ่งประกอบธุรกิจนวดแผนไทย ตำแหน่งพนักงานนวด จำนวน 10 อัตรา ค่าจ้างไม่น้อยกว่า 3,000 ริงกิต ต่อเดือน หรือประมาณ 22,188 บาท
ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียกับนายจ้าง บริษัท Energy Haven Sdn. Bhd ซึ่งประกอบธุรกิจนวดแผนไทย ตำแหน่งพนักงานนวด จำนวน 20 อัตรา ค่าจ้างไม่น้อยกว่า 2,000 ริงกิต ต่อเดือน หรือประมาณ 14,790 บาท
บริษัทปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับสมัคร-พร้อมสัมภาษณ์ ทราบผลทันที วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น
เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย
เปิดรับสมัครไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM JAPAN ปี 2562 ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 2 - 10 กันยายน 2562
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้าง บริษัท Sands China Limited มาเก๊า
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2562 ครั้งที่ 3 เพศชาย
รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 7 ระหว่าง วันที่ 7-9 มิถุนายน 2562 นี้
เปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 7
การประกาศรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM JAPAN ปี 2562 ครั้งที่ 2 เพศชาย ระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น
การประกาศรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562 ณสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น
บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด รับสมัครงาน ช่างเทคนิค
การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างไต้หวัน บริษัท Formosa Heavy Industries Corporation จำกัด
การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างไต้หวัน บริษัท Kingwhele Corporation จำกัด
CP RAM เปิดรับสมัครพร้อม สัมภาษณ์งาน วันที่ 6-7 กันยายน 2561 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น
Canon รับสัมครพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 500 อัตรา วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
โครงการจัดเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 1 2 3 >