tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ศูนย์บริการจัดหางานจังหวัดขอนแก่น งาน Part Time ร่วมสู้วิกฤติ Covid - 19
สมัครด่วน!!! โอกาสมาถึงท่านแล้ว โอกาสได้งาน ได้ความรู้ ได้ทุนการศึกษา โอกาสได้ปริญญา จำนวน 1,325 อัตรา ระยะเวลา 6 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการรายวัน ตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการรายวัน ตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 ในวันที่ 21-22 เมษายน 2563
ด่วน รับสมัครผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ระหว่างวันที่ 15-17 เมษายน 2563 นี้
กรมการจัดหางานชะลอการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศอิสราเอล จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ด่วน ให้นายจ้าง/ผู้ประกอบการ ดำเนินการอนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าว ลาว เมียนมา กัมพูชา ที่ใบอนุญาตทำงานจะหมด วันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2563 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน JOB FAIR วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การค้าตึกคอมโฆษะขอนแก่น ชั้น 4
เปิดรับสมัครไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM JAPAN ปี 2563 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่นร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) นัดสัมภาษณ์งาน วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 8:30 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น
นัดพบแรงงาน JOBFAIR KHONKAEN 2019 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ชั้น 4 ตึกคอม โฆษะ ขอนแก่น เวลา 10.30 - 16.00 น.
ประกาศรับสมัครงานต่างประเทศ กรมการจัดหางานรับสมัครทดสอบเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 8 เพื่อการรับสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) รับสมัครระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เปิดรับสมัครไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 1 เพศหญิงและเพศชาย กำหนดระยะเวลาฝึกงานเทคนิค 3 ปี โดยเพศหญิงเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 และเพศชายเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2-13 ธันวาคม 2562 (ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่น)
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานที่ปีะเทศมาเลเซียกับนายจ้าง บริษัท Luchin Corporation Sdn. Bhd ซึ่งประกอบธุรกิจนวดแผนไทย ตำแหน่งพนักงานนวด จำนวน 10 อัตรา ค่าจ้างไม่น้อยกว่า 3,000 ริงกิต ต่อเดือน หรือประมาณ 22,188 บาท
ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียกับนายจ้าง บริษัท Energy Haven Sdn. Bhd ซึ่งประกอบธุรกิจนวดแผนไทย ตำแหน่งพนักงานนวด จำนวน 20 อัตรา ค่าจ้างไม่น้อยกว่า 2,000 ริงกิต ต่อเดือน หรือประมาณ 14,790 บาท
บริษัทปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับสมัคร-พร้อมสัมภาษณ์ ทราบผลทันที วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น
เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย
 1 2 3 >  Last ›