กำหนดระยะเวลาตรวจโควิด - จัดเก็บอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564

 แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ยื่นคำร้องแจ้งบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว ผ่านระบบออนไลน์กับกรมการจัดหางาน เมื่อวันที่ 15 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2564 ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ณ โรงพยาบาลที่สาธารณสุขกำหนด และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี และขออนุญาตทำงานให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นี้ เท่านั้น หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด แรงงานต่างด้าวจะไม่สามารถอยู่ในประเทศและทำงานได้

  ทั้งนี้หากพบว่านายจ้าง/สถานประกอบการรายใด มีการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ นายจ้าง/สถานประกอบการจะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาท ต่อการจ้างคนต่างด้าวหนึ่งคน หากทำผิดซ้ำจะมีโทษจำคุก 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี ขณะเดียวกันคน ต่างด้าว จะมีโทษ  ปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาท และเมื่อคนต่างด้าวชำระค่าปรับแล้ว จะถูกส่งกลับออกไป นอกราชอาณาจักร 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เลขที่ 114 หมู่ 1 ต.ป่าตาล

อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  โทร. 0 3642 2906  หรือ 08 6322 8113  Line ID : 0863228113