ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
06-01-2023 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศ ที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ 2565 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565)
27-10-2022 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศ ที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ 2565 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565)
22-07-2022 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศ ที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ 2565 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565)
01-07-2022 ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
17-05-2022 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศ ที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
07-01-2022 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศ ที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ 2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564)
01-10-2021 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศ ที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ 2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564)
30-07-2021 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศ ที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ 2564 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564)
23-04-2021 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศ ที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564)
11-01-2021 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศ ที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ 2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563)
30-10-2020 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศ ที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563)
09-07-2020 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศ ที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ 2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)
16-04-2020 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศ ที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)
30-01-2020 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศ ที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ 2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) )
30-10-2019 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศ ที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562) )
25-07-2019 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศ ที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ 2562 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562)
26-04-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
31-01-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
18-05-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่า โครงการจัดเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี