ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
26-04-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส 2
18-04-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
31-01-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส 1
15-01-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
14-01-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
31-12-2018 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
01-09-2018 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561
01-09-2018 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561
01-07-2018 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
11-06-2018 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
01-06-2018 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561
18-05-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่า โครงการจัดเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
01-03-2018 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561
01-02-2018 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
01-01-2018 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561
01-12-2017 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม2560
05-10-2017 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
01-10-2017 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560
01-10-2017 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน2560