ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้าน
คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job
กำหนดจัดนัดพบแรงงาน วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
ระงับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่า และการเดินทางไปทำงานในฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี 2020
แผนการสอนภาษาญี่ปุ่นและทดสอบฝีมือของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะในประเทศไทย
ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 หาคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ เพื่อใช้สิทธิ ม.35 การจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ
รับสมัครงานตำแหน่ง Chief Finance Officer ของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี รับสมัครงานจำนวน 62 ตำแหน่ง 269 อัตรา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่กลุ่มโอโซน
ตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตราฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9 )
วิธีการลงทะเบียนสมัครงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 (ผ่านทางระบบออนไลน์)
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ณ สจจ.ลพบุรี จำนวน 3 อัตรา (ระยะการจ้างงาน 45 วัน วันละ 300 บาท)
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี รับสมัครเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ประชาสัมพันธ์การขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานจากเหตุโควิด 19
ศูนย์บริการร่วม
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (20/01/2563)
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง ถึงวันที่ 31 มค. 63
 1 2 3 >  Last ›