ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
รับสมัครงานตำแหน่ง Chief Finance Officer ของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง New
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี รับสมัครงานจำนวน 62 ตำแหน่ง 269 อัตรา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่กลุ่มโอโซน
ตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตราฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9 )
ประกาศ ศบค.มีมติ ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก 30 วัน ทั่วประเทศ (ถึง 29 พ.ค.)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ด่วน!!! สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ถึงวันที่ 28 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 เมษายน 2563 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
ประกาศ!!! ขอให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 เมษายน 2563 ณ สำนักงานฯ ตามวัน และเวลา ที่กำหนด
ด่วน!!!! สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี รับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 24 เม.ย. 2563
วิธีการลงทะเบียนสมัครงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 (ผ่านทางระบบออนไลน์)
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ณ สจจ.ลพบุรี จำนวน 3 อัตรา (ระยะการจ้างงาน 45 วัน วันละ 300 บาท)
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี รับสมัครเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ประชาสัมพันธ์การขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานจากเหตุโควิด 19
ศูนย์บริการร่วม
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (20/01/2563)
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง ถึงวันที่ 31 มค. 63
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช​ ครั้งที่​ 33​ ประจำปี​2563 วันที่14-23กุมภาพันธ์2563 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์และโบราณสถานใกล้เคียง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี รับสมัครสอบลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 3 อัตรา
 1 2 3 >  Last ›