ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศ เรื่องปรับปรุงระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัว New
วีดีทัศน์ ความต้องการแรงงานไทยทดแทนแรงงานต่างด้าว
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือน กันยายน 2564
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ไตรมาส 2
การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว กลุุ่มแรงงานต่างดาวที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์วารสารศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือน สิงหาคม 2564
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้ ประชาสัมพันธ์วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ปีที่ 13
โรงพยาบาลท่าหลวงเปิดรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง ช่างฝีมือทั่วไป
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ไตรมาส 1 มกราคม-มีนาคม 2564
ย้ำ!!! แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลแล้ว ให้ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 นี้
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จัดหางานวันมหกรรมอาชีพประจำปี 2564 (ในรูปแบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2564
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สื่อชุดความรู้ป้องกันยาเสพติดให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญาตรี ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหงลพบุรี สาขาวิทยาลัยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานออนไลน์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
ขอเชิญผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ประกาศเจตนารมณ์จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน 5 อัตรา
 1 2 3 >  Last ›