ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
25-04-2022 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ตามโครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะเซอร์วิส เซ็นเตอร์/ บริษัท มานิตวิทยา จำกัด / ร้ายมายคอม
28-03-2022 การจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบกระเป๋าผ้า เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้านแป้น โดยนางมาลัย สุดดีพงษ์
04-03-2022 การจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดระบบแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นายวิภพ สุมานิก
03-03-2022 การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้านยาพอเพียงเภสัช
23-02-2022 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
27-01-2022 การจ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กท 6656 ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยางสามัคคี ออโต้ไทร์
17-01-2022 การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติการประกอบอาชีพ หลักสูตร “การจักสานหวายเทียม” เพื่อดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพ และส่งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 นางสาวณิชานันท์ ยิ้มไพบูลย์
12-01-2022 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บริษัท มานิตวิทยา จำกัด/ร้านมายคอม/ร้านทเวนตี้ 20 ลพบุรี
06-01-2022 การจ้างเหมาซ่อมแซม/ตรวจเช็ครถยนต์ราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี หมายเลขทะเบียน กท 6656 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรรัตน์ ออโต้เซลส์ ลพบุรี จำกัด
17-12-2021 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
14-12-2021 การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน บริษัท จุฑาชา คอนซันแตนท์ จำกัด
30-09-2021 การจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวี.เอส.ยูซท์ ก๊อปปี้ แอนด์ ซัพพลาย
30-09-2021 การจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ซุปเปอร์สตาร์การ์ด จำกัด
28-09-2021 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
28-09-2021 การจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยาพอเพียงเภสัช โดยนางสาวรัตตวรรณ สุขไมตรี
22-09-2021 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จำกัด / ร้านมายคอม โดยนายนวนิตย์ กวาตรา
20-09-2021 การจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยาพอเพียงเภสัช โดยนางสาวรัตตวรรณ สุขไมตรี
16-09-2021 การจัดซื้อวัสดุ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมายคอม โดยนายนวนิตย์ กวาตรา / บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
13-09-2021 การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติการประกอบอาชีพ หลักสูตร “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด” เพื่อดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางอรัญญา วายุโรจน์
13-09-2021 การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จำกัด / ร้านมายคอม โดยนายนวนิตย์ กวาตรา / ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะ เซอร์วิสเซ็นเตอร์
 1 2 3 >  Last ›