ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศ ขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติกัมพูชา
ขยายเวลาการเปิดรับจองคิวเพื่อเข้าพิสูจน์สัญชาติกัมพูชา (กรณีนายจ้างอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี)
การเปิดรับจองคิวเพื่อเข้าพิสูจน์สัญชาติกัมพูชา
หลักฐานการทำบัตรประจำตัวนายจ้าง
​กรมการจัดหางานคุมเข้ม..การใช้สื่อออนไลน์ ป้องกันคนหางานถูกหลอก
​เตือน ! คนหางานอย่าหลงเชื่อสาย / นายหน้าจัดหางานเถื่อน หลอกไปทำงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว ถูกจับปรับติดคุก
​แจงขั้นตอน การขอรับหนังสือเดินทาง (PP) เอกสารเดินทาง (TD) และบัตรแรงงานกัมพูชาต้องเข้าตรวจสอบบัญชีรายชื่อแรงงานผ่านทาง www.cambodianworker.net ก่อน
ตัวอย่างรูปแบบใบอนุญาตทำงาน
​กรมการจัดหางานเผย...คนไทยยังนิยมเดินทางไปทำงานต่างประเทศ และมีผู้ถูกระงับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศเพิ่มขึ้น !!
​แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงและแปรรูปสัตว์น้ำ สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ภายในกลุ่ม แต่ไม่สามารถเปลี่ยนไปทำงานในกิจการอื่นได้
เงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
กรมการจัดหางาน ออกพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศระบุหลักประกันต้องไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่บัดนี้..