ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์กับนายจ้างบริษัท Sands China Limited มาเก๊า
ยกเลิกใบอนุญาตการเเป็นองค์กรรับผู้ฝึกงานของ Cooperative Creative Net
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางประจำเดือนมกราคม 2562
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผลการเรียงลำดับรายชื่อผู้สมัครโดยวิธีการสุ่มเรียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือ ไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand- Israel Cooperation on the Placement of Workers : TIC)" ครั้งที่13
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน INFO ประจำเดือนมกราคม 2562
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ประจำเดือนธันวาคม 2561 (ฉบับเต็ม)
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2561 ครั้งที่ 4 เพศชาย
ประกาศกรมการจัดหางานเรื่อง รายชื่อหน่วยงานเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System : EPS) พ.ศ.2561
เรื่อง การห้ามพกพาเนื่อสัตว์ทุกชนิดและทุกประเภทเข้าไต้หวันฝ่าฝืนโทษปรับสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน
เรื่อง การสิ้นสภาพเป็นสถานตรวจสุขภาพคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
ไต้หวันลดค่าปรับและเวลาห้ามเข้าประเทศสำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานโดยผิดกฎหมายหรืออยู่เลยกำหนดวีซ่า
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานรายไตรมาสที่ 3/2561
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลี (Point System) ครั้งที่6
การสิ้นสภาพเป็นสถานสถานตรวจสุขภาพคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
ยาเสพติดที่มีโทษทางอาญษของไต้หวัน (Statue for Narcotics Hazard Control)
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
สถานการณ์การแรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนตุลาคม 2561
ประชาสัมพันธ์การร้องทุกข์ของคนหางานกรณีขอค่าบริการและค่าใช้จ่ายคืนจากบริษัทจัดหางานเบสท์ เพอร์เฟคท์ จำกัด
 1 2 3 >