การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ RSS ค้นหา

 
   สัญญาจ้างกลาง
   ประเทศสิงคโปร์
   ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรทส์
   ประเทศคูเวต
   ประเทศโอมาน
   ประเทศมาเลเซีย
   การแจ้งเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ RE-ENTRY
   การส่งลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศ
   การส่งลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศ
   การส่งลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศ
   การส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศไม่เกิน 45 วัน
   การส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศไม่เกิน 45 วัน
   การส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศไม่เกิน 45 วัน
   การส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศเกิน 45 วัน
   การส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศเกิน 45 วัน
   การส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศเกิน 45 วัน