ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2562 ครั้งที่ 2 เพศชาย New
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง
ตำแหน่งงานว่างของเดือนมกราคม 2562
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมการจัดหางาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์
ตำแหน่งงานว่างเดือนพฤศจิกายน
ตำแหน่งงานว่างเดือนตุลาคม
ตำแหน่งงานว่างเดือนกันยายน
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป