ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ทุนประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Crisis Management Course for Senior Officer 2019 (หมดเขต 29 มี.ค.62)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท BEA Therapy Sdn.Bhd. ครั้งที่5
ตำแหน่งงานว่างเดือน มีนาคม 2562
ตำแหน่งงานว่างของเดือนมกราคม 2562
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมการจัดหางาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์
ตำแหน่งงานว่างเดือนพฤศจิกายน
ตำแหน่งงานว่างเดือนตุลาคม
ตำแหน่งงานว่างเดือนกันยายน
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป