ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ตำแหน่งงานว่าง เดือน ตุลาคม 2564
ตำแหน่งงานว่าง เดือน กันยายน 2564
ประกาศ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน
ตำแหน่งงานว่าง เดือนสิงหาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่งงานว่าง เดือนมิถุนายน 2564
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน สจจ.ปทุมธานี
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน (สัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราวฯ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานีประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวฯ ๗ อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง เดือนพฤษภาคม 2564
ตำแหน่งงานว่างเดือนเมษายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งงานว่างเดือนมีนาคม 2564
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานีประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวฯ 2 อัตรา
ตำแหน่งงานว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 1 2 >