ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๔ อัตรา New
ตำแหน่งงานว่างเดือน เมษายน 2566 New
ตำแหน่งงานว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2566
ตำแหน่งงานว่างเดือน ธันวาคม 2565
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ๑ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ตำแหน่งงานว่างเดือน ตุลาคม 2565
ตำแหน่งงานว่างเดือน กันยายน 2565
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
ตำแหน่งงานว่างเดือน สิงหาคม 2565
ตำแหน่งงานว่างเดือนกรกฎาคม 2565
ตำแหน่งงานว่างเดือนพฤษภาคม2565
ตำแหน่งงานว่างเดือนมีนาคม2565
ตำแหน่งงานว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ตำแหน่งงานว่างเดือนมกราคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน
ตำแหน่งงานว่างเดือนธันวาคม2564
ประกาศรายชื่อบัญชีผู้ผ่านการสอบ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ นักวิชาการแรงงาน
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
 1 2 >