ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
01-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ฯลฯ
01-02-2022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ฯลฯ
04-01-2022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ฯลฯ
04-01-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ฯลฯ
01-12-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ ฯลฯ
01-12-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ ฯลฯ
15-11-2021 ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ฯลฯ
05-11-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ฯลฯ
05-11-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ฯลฯ
05-10-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ฯลฯ
05-10-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ฯลฯ
01-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ฯลฯ
01-09-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ฯลฯ
09-08-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ฯลฯ
09-08-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ฯลฯ
06-07-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ฯลฯ
06-07-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ฯลฯ
01-06-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ฯลฯ
01-06-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ฯลฯ
11-05-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ฯลฯ
 1 2 >