ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการคอมและโสตทัศนศึกษา
ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซีย กับนายจ้างบริษัท Ancient Thai Bodywork Therapy Sdn. Bhd.
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 12 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต (เพศชาย)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซีย กับนายจ้างบริษัท Energy Haven Sdn. Bhd.
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท Luchin Corporation Sdn.Bhd.
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่6 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก จำกัด รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู็แทนราษฎร รับสมัครตำแหน่งพนักงานถ่ายเอกสารและสำเนาดิจิตอล 1 อัตรา
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศบรูไน กับนายจ้างร้าน NUR-WANITA RESTAURANT AND CATERING SERVICE
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9- 20 มกราคม 2566
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วันนี้-9มกราคม 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศบรูไน กับนายจ้างบริษัท Borneo Air Conditioning & Engineering Sdn Bhd
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน 1 อัตรา
ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รับสมัครหลายตำแหน่ง
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (สังกัดสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก)
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา
 < 1 2 3 4 >  Last ›