ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่8 New
แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ซึ่งสิ้นสุดสัญญาการจ้างงานและเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว ให้ติดต่อขอรับคืนเงินประกัน ประกอบด้วยเงินประกันค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน เงินประกันการเดินทางออกนอกประเทศ (เงินแทจิกกึม) และเงินบำนาญแห่งชาติ (เงินกุกมิน) จำนวน 1,781 คน โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามคิวอาร์โค้ด และกรุณายื่นขอคืนเงินประกันโดยด่วน ณ สำนักงานแรงงานทุกจังหวัดใกล้บ้านท่าน New
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการนัดพบแรงงานใหญ่และโครงการวันมหกรรมอาชีพ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Northern Job & Career Expo 2020” ขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก งานนี้ฟรี…ตลอดงาน !!!
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและมีสิทธิเข้ารับการทดสอบทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 8
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Sands China Limited มาเก๊า
ประชาสัมพันธ์โครงการ IM Japan ประจำปี 2562
นายจ้าง ต้องเร่งนำแรงงานต่างด้าวที่จะหมดอายุ 31 มีนาคม 2563 ขอต่อใบอนุญาตทำงาน เริ่ม 16 ธันวาคม 2562 นี้
รมว.แรงงาน จี้ สถานประกอบการ ยื่นเอกสารตามมาตรา 35 ภายใน 31 ธันวาคม นี้
กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)
กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป หลายอัตรา
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CHING FENG HOME FASHIONS CO.,LTD ไต้หวัน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 8
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เตือนคนงานไทยปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
กรมทางหลวง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานราชการเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ ประจำห้องปฏิบัติการสาขาวิชาอนามัยชุมชนสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกจัดงาน นัดพบแรงงาน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานไปทำงานในไต้หวัน ตำแหน่ง พนักงานผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนพิเศษ สาขาคหกรรมศาสตร์
 1 2 3 >