ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัด ได้กำหนดจัดนัดพบแรงงานใหญ่ ภายใต้ชื่อ “NEW NORMAL JOB FAIR” เพื่อช่วยเหลือคนถูกเลิกจ้าง คนว่างงาน และคนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 New
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง เข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน Online New
ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co – payment) จังหวัดพิษณุโลก
ขยายระยะเวลาดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว (บต.48)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์) รุ่นที่ 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบทักษะฝีมือของแรงงานไทยที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) ในประเทศไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อแจ้งที่สำคัญสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคไทนในประเทศญี่ปุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบทักษะฝีมือของแรงงานไทยที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) ในประเทศไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระบบตอบข้อมูลสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศแบบอัตโนมัติ (chatbot)
ตามหา 30 คนรักบ้านเกิดพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เพื่อเป็น Smart City Ambassadors
แจ้งเตือน..การแอบอ้างรับลงทะเบียนบัญชีรายชื่อ แรงงานต่างด้าว มติ 29 ธันวาคม 2563
การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล
การชะลอการเดินทางเข้าไต้หวัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระบบตอบข้อมูลสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศแบบอัตโนมัติ (chatbot)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอความช่วยเหลือ (SOS) / ศูนย์ให้คำปรึกษากรณีฉุกเฉินสำหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิค
ขอเชิญนายจ้าง สถานประกอบการ และนักศึกษาจบใหม่ สมัครร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment)
ขยายระยะเวลา การดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลในต่างด้าว
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการสอบทักษะฝีมืองานอุตสาหกรรมบริการอาหารของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers)
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดสมุทรปราการ (ต่างจังหวัด) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดสมุทรสาคร (ต่างจังหวัด) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 หากท่านใดประสงค์ที่จะไปทำงานในจังหวัดสมุทรสาครตามตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครงงาน ติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก 055-246257
 1 2 3 >  Last ›