ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
เรื่องแจ้งเตือนคนไทยไปทำงานในสาธาณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แจ้งเตือนคนไทยตรวจสอบสถานที่ทำงานที่น่าเชื่อถือผ่านกรมการจัดหางานก่อนการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
มาตรการ "สมัครใจเดินทางกลับประเทศ"
การเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ประกาศ ขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติกัมพูชา
ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ง่ายๆเพียง ผ่าน QR COLD
การเดินทางไปทำงานนวดในร้านของชาวต่างชาติในรัฐกาตาร์
แรงงานลาวที่ถือบัตรสีชมพู พิสูจน์สัญชาติในไทยได้แล้ว ไม่ต้องกลับประเทศ
กรณีการล่อลวงให้คนไทยสมัครฝึกงานและทำงานในสหรัฐอเมริกา โดยการชักจูงว่ามีสิทธิรับใบถิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent Reisident Card หรือ Green card)
กรมการจัดหางาน รับสมัครหญิงไทยไปทำงานนวด ที่มาเลเซีย
บริการโอนเงินกลับบ้านของแรงงานไทย ค่าธรรมเนียมเงินโอนเข้าบัญชี ลด 50%
คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดนและประเทศฟินแลนด์
แจ้งเตือนแรงงานไทยที่เดินทางไปทำานในไต้หวันให้ถูกต้องตามกฎหมาย
กรมการจัดหางาน เปิดศูนย์ตรวจสัญชาติแรงงานเมียนมาใน 5 จังหวัด โดยชำระค่าธรรมเนียมผ่านทาง 7-ELEVEN
สรุปอัตราค่างจ้างขั้นต่ำของแต่ละประเทศตามประกาศกรมการจัดหางาน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เปิดให้บริการศูนย์บริการจัดหางานคนพิการ และผู้สูงอายุ จังหวัดพิษณุโลก