ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
กรมการจัดหางาน จับมือ ธ.กรุงเทพ จัดทำ TOEA Application บนสมาร์ทโฟน ให้บริการข้อมูลข่าวสารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
‘บิ๊กอู๋’ จับมือภาคเอกชน ดูแลลูกแรงงานต่างด้าวทัดเทียมแรงงานไทย
สจจ.พิษณุโลก ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" ปี 2561
ประกาศสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย เรื่อง แจ้งเตือนกรณีการเข้ามาทำงานในประเทศมาเลเซียอย่างผิดกฎหมาย
พิษณุโลก...เตรียม เปิดศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) หางานให้บัณฑิตที่ว่างงาน
การเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ประกาศ ขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติกัมพูชา
ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ง่ายๆเพียง ผ่าน QR COLD
การเดินทางไปทำงานนวดในร้านของชาวต่างชาติในรัฐกาตาร์
แรงงานลาวที่ถือบัตรสีชมพู พิสูจน์สัญชาติในไทยได้แล้ว ไม่ต้องกลับประเทศ
กรณีการล่อลวงให้คนไทยสมัครฝึกงานและทำงานในสหรัฐอเมริกา โดยการชักจูงว่ามีสิทธิรับใบถิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent Reisident Card หรือ Green card)
กรมการจัดหางาน รับสมัครหญิงไทยไปทำงานนวด ที่มาเลเซีย
บริการโอนเงินกลับบ้านของแรงงานไทย ค่าธรรมเนียมเงินโอนเข้าบัญชี ลด 50%
คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดนและประเทศฟินแลนด์
แจ้งเตือนแรงงานไทยที่เดินทางไปทำานในไต้หวันให้ถูกต้องตามกฎหมาย
กรมการจัดหางาน เปิดศูนย์ตรวจสัญชาติแรงงานเมียนมาใน 5 จังหวัด โดยชำระค่าธรรมเนียมผ่านทาง 7-ELEVEN
​กรมการจัดหางานเผย! ปี 2559 แรงงานไทยมีรายได้กว่า 500 ล้านบาท จากการเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดนและฟินแลนด์
สรุปอัตราค่างจ้างขั้นต่ำของแต่ละประเทศตามประกาศกรมการจัดหางาน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เปิดให้บริการศูนย์บริการจัดหางานคนพิการ และผู้สูงอายุ จังหวัดพิษณุโลก