ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและเฝ้าระังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) New
มาตรการสำหรับผู้เดินทางจากประเทศไทย ไปยังรัฐกาตาร์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) New
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการสำหรับผู้เดินทางจากประเทศไทยไปรัฐกาตาร์ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19
ขยายเวลา...ตรวจโควิด-19 และตรวจอัตลักษณ์ต่างด้าวเพิ่ม 2 เดือน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับงานบริบาลและทดสอบทักษะฝีมือด้านงานบริบาลของแรงงานที่มีทักษะฝีมือ (Specified Skilled Workers)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ให้บริการแบบ New Normal ลดความเสี่ยง เลี่ยงการติดเชื้อ Covid-19
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการสำหรับผู้เดินทางจากประเทศไทยไปรัฐกาตาร์ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กระทรวงแรงงาน ขอความร่วมมือนายจ้างกำชับแรงงานต่างด้าวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 9
กระทรวงแรงงาน แจ้งคนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ หลังสวีเดน เก็บภาษีทำงานระยะสั้นแรงงานต่างชาติ เพิ่ม 25%
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกฏหมายการเก็บภาษีแรงงานต่างชาติของสวีเดน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เตือนแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานไต้หวัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง QR Code สำหรับเปิดใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟชบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สิงคโปร์เพิ่มการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับแรงงานต่างชาติ ในภาคการก่อสร้าง ภาคงานเรือ และภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
สมัครเข้าร่วมโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2564
คนหางานต่างประเทศ เฮ! กระทรวงแรงงาน ประกาศยกเลิกการชะลอการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในรัฐกาตาร์
โค้งสุดท้าย! ต่างด้าว 3 สัญชาติลงทะเบียนออนไลน์ ภายใน 13 ก.พ. นี้ ยื่นบัญชีรายชื่อฯ แล้วกว่า 5 แสน
กรมการจัดหางาน เชิญ ประชาชนใช้บริการ E-service ปลอดภัย ห่างไกล โควิด-19
กรมการจัดหางาน แจ้ง กำหนดการทดสอบภาษาเกาหลีและ ทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 9
 1 2 3 >  Last ›