ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
บริษัทแคลคอมพ์ ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต้องการคนงานรายการผลิตจำนวน 500 -700 คน
ลงทะเบียนออนไลน์ สมัคร-สมัภาษณ์งาน ในงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ระงับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์และสวีเดน ลดเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ขอให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 19-21 มารายงานตัว ในพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ขอให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 14-18 มารายงานตัว เพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 (รายวัน)
ขอให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 7-13 มารายงานตัว เพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 (รายวัน)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
รับสมัครพนักงานรายบุคคล (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ตามโครงการการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19
กรมการจัดหางาน ปล่อยกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อรับงานไปทำที่บ้าน
ชะลอการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เปิดศูนย์บริการจัดหางาน Part-time
ยืดอายุให้แรงงานต่างด้าวทำงานอีก 3 เดือน เพื่อลดกระทบจาก (COVID-19)
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่)
e-service doe อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
ช่องทางบริการออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (สำหรับผู้ประกันตนกรณีว่างงาน)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Ancient Thai Bodywork Therapy Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย
ประชาสัมพันธ์ งานคู่เรียน ทุนพระราชทาน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าว และให้ความรู้ ความเข้าใจแก่นายจ้าง/สถานประกอบการ ตาม พ.ร.ก. 2560
 1 2 3 >  Last ›