ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตำแหน่งงานว่างของนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีความประสงค์จ้างแรงงานไทยทดแทนแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 New
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตำแหน่งงานว่างของนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีความประสงค์จ้างแรงงานไทยทดแทนแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่จังหวัดสงขลา New
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตำแหน่งงานว่างของนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีความประสงค์จ้างแรงงานไทยทดแทนแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี New
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารแรงงานไทยที่จะเดินทางเข้าไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลีในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม
แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) กรมการจัดหางาน
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.๒๕๕๘
ต่างด้าวมติครม. 29 ธ.ค. 63 ขออนุญาตทำงานก่อนวันที่ 13 ก.ย. 64
บริการออนไลน์ ลดการเสี่ยง เลี่ยงการติดเชื้อโควิด-19
รายละเอียดสื่อชุดความรู้ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)
มหกรรมอาชีพออนไลน์ Krabi 2021
ตลาดนัดพบแรงงานออนไลน์ @Krabi 2021ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2564
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมภายในงานนัดพบแรงงานเชิงรุก Chachoengsao Job Fair 2021
งานนัดพบแรงงานออนไลน์ชลบุรี โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
ประกาศคณะทำงานอำนวยการจัดเก็บเตรียมสถานที่กักกัน สำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานในต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัด ได้กำหนดจัดนัดพบแรงงานใหญ่ ภายใต้ชื่อ “NEW NORMAL JOB FAIR” เพื่อช่วยเหลือคนถูกเลิกจ้าง คนว่างงาน และคนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง เข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน Online
ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co – payment) จังหวัดพิษณุโลก
 1 2 3 >  Last ›