ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ เดือนธันวาคม 2564 New
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กระทรวงแรงงานไต้หวัน อนุญาตให้นายจ้างนำเข้าแรงงานเดินทางมาทำงานในไต้หวัน New
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "สิทธิประโยชน์การรับเงินบำเหน็จชราภาพของแรงงานไทยในไต้หวัน" New
วารสาารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 New
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข่าวสารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job News @office7) New
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำเดือนธันวาคม 2564 New
คู่มือการเรียนรู้เรื่องพลาสติกและโฟม เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ข้อแนะนำในการทิ้งชุดทดสอบแอนติเจนที่ใช้แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ นายจ้างในสหรัฐอาหรับเอมิเตส์ มีความประสงค์จ้างแรงงานไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญร่วมงาน " ตลาดนัดแรงงานย่อย ครั้งที่ 1 "ประจำปีงบประมาณ 2565 วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 10 ประเภทกิจการเกษตร/ปศุสัตว์ (เพศชาย)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก ประจำเดือน ธันวาคม 2564
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือน ธันวาคม 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อลูกจ้างที่ได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ
ประกาศ ยกเลิกใบอนุญาติบริษัทจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
วารสาารจัดหางาน จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน ธันวาคม 2564
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
 1 2 3 >  Last ›