สัมภาษณ์การจัดงานนัดพบ Online จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้ชื่อ New Normal Job Fair (รายการทันประเด็นทันข่าว สวท.พิษณุโลก)