tel โทรศัพท์ : 038-694023,26,28,081-7829191 email ryg@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอเชิญนายจ้าง สถานประกอบการ และองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รมว.เฮ้ง สั่งกวาดล้าง แรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายซอยกีบหมู
ต่ออายุใบอนุญาตทำงานผ่านระบบออนไลน์ คนต่างด้าว 4 สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่ได้รับใบอนุญาตทำงาน ถึงวันที่ 13 ก.พ. 2566
ครม.เห็นชอบ ขยายระยะเวลาการให้บริการศูนย์ CI ของทางการเมียนมา 4 จังหวัดต่อเนื่องถึง 13 ก.พ.68
คู่มือระบบต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกลุ่มใบอนุญาตทำงานทุกมติที่หมดอายุวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
การขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 ก.พ. 66 ของคนต่างด้าวที่มีสถานะถูกกฎหมาย (อ.5)
โอกาสดี! กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัคร ชายไทยไปทำงานภาคเกษตรที่อิสราเอล ผ่านโครงการ “TIC”
สมัครด่วน! กระทรวงแรงงาน รับสมัครพนักงานนวด ชาย – หญิง ทำงานมาเลเซีย
กรมการจัดหางาน รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ ความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน TIC ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2565 - 5 ตุลาคม 2565
รมว.เฮ้ง สนับสนุนจ้างงานคนพิการ ปี 65 ทะลุเป้า 149% เดินหน้าต่อชวนภาคเอกชนให้สิทธิคนพิการ ปี 66
การอนุมัติออกเอกสาร จากหน่วยงานภาครัฐของ สปป.ลาว ให้แรงงานลาวที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย
รมว.เฮ้ง ห่วงใยชายร่างสูง สั่งการ กกจ.เร่งหางานรปภ.
กรมการจัดหางาน ยืนยันต่างด้าว 4 สัญชาติ ยื่น Name List แล้ว สามารถอยู่และทำงานไปพลางได้ถึง 15 ต.ค. 65
กรมการจัดหางาน คลายปัญหายื่น Name List คนต่างด้าว 4 สัญชาติ ย้ำทันกำหนด ไม่ตกหล่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ทหารเกณฑ์ เฮ! ปลดประจำการมีงานทำแน่ กระทรวงแรงงาน เตรียมความพร้อมกำลังแรงงาน ลงพื้นที่ฝึกอาชีพอิสระ
แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” เจ๋ง เชื่อมโยง ตำแหน่งงานภาครัฐ-เอกชน พร้อมให้บริการประชาชนผ่านระบบ e-Service
รมว.สุชาติ เปิดโอกาสให้แรงงานข้ามชาติ 4 สัญชาติ ขึ้นทะเบียนทำงานถูกกฎหมาย
นายจ้าง เฮ! ครม.เห็นชอบแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าว เร่งฟื้นฟูประเทศหลังผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ได้กำหนดจัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 1 2 3 >  Last ›