ประชุมศูนย์ OSS สมุทรปราการ
‘หม่อมเต่า’ มอบ ‘ที่ปรึกษารัฐมนตรี’ ลงพื้นที่สมุทรปราการ ตรวจการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน  แรงงานต่างด้าว กลุ่มบัตรหมดอายุก่อน 31 มีนาคม 2563 หลัง ครม.ไฟเขียว
สจจ.สปให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ
โครงการเสริมสร้างการรับรู้สู่การจ้างงานแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้ MOU (ส่วนภูมิภาค) วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 ณ  ห้องประชุมงำเมือง ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
101 อาชีพ

 1 2 3 >  Last ›