ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ และคนต่างด้าว ได้รับทราบโดยทั่วกัน
1 ก.ค.61 ตรวจเข้มต่างด้าว พบกระทำผิดมีโทษทั้งนายจ้างและต่างด้าว
ด่วน!! รีบดำเนินการ...ก่อนถูกปรับจับ...
โอกาสสุดท้ายสำหรับการพิสูจน์สัญชาติ ️
แจ้งเลื่อนนัด จัดทำทะเบียนประวัติ(บัตรชมพู) ณ ศุนย์การค้าอิมพิเรียลเวิลด์สำโรง ชั้น 5
การป้องกันการแพร่เชื้อของพยาธิหอยโข่ง
เปิดศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ฯ
รีบจองคิวเข้าศูนย์ก่อน 31 มี.ค. 61
รีบนำเเรงงานต่างด้าวไปพิสูจน์สัญชาติ ก่อน 30 มิ.ย. 61
ก.แรงงาน รับสมัครชายไทยไปทำงานช่าง ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)
แบบคำขออนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว ที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง
ศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา กลุ่มที่ผ่านการคัดกรองเเล้ว
ตารางนัดหมายเข้าสัมภาษณ์นายจ้างและแรงงานต่างด้าว SP2
​การมอบอำนาจให้บุคคลที่มิใช่นายจ้างกระทำแทนและการดำเนินการตรวจสอบ คัดกรอง ความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม - 6 กันยายน 2560​
แบบคำขอจ้างคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ที่ใช้ยื่นระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560
กนร. มีมติให้แรงงานต่างด้าวเปลี่ยนนายจ้างได้
พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
การนำแรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อขอรับ E-Work Permit
แจ้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าว เกี่ยวกับรูปแบบใหม่ของใบอนุญาตทำงาน (E – Work Permit)
การเข้าร่วมกิจกรรมในสาธารณรัฐปกครองตนเองไครเมียและเมืองเซวาสโตโปล
 1 2 >