ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
กระทรวงแรงงาน เชิญเข้าร่วมงาน Job Expo ในวันที่ 26-28 กันยายน 2563
แนวทางปฏิบัติการพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 ระยะฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
นัดพบแรงงานย่อยจังหวัดสมุทรปราการ วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 2/2563
ประชาสัมพันธ์สื่อวีดีทัศน์
เร่งรัดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
ประชาสัมพันธ์งานนัดพบแรงงานย่อยจังหวัดสมุทรปราการ
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ขอแจ้งการเปิดการถ่ายบัตรสีชมพู ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 สมุทรปราการ ตั้งเเต่วันนี้เป็นต้นไป
สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนสิงหาคม 2562
นัดพบแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
ประกาศรับสมัคร สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ
แจ้งเตือนคนไทยตรวจสอบสถานที่ทำงานที่น่าเชื่อถือผ่านกรมการจัดหางาน
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2562 ครั้งที่ 1 เพศหญิง
ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ และคนต่างด้าว ได้รับทราบโดยทั่วกัน
1 ก.ค.61 ตรวจเข้มต่างด้าว พบกระทำผิดมีโทษทั้งนายจ้างและต่างด้าว
ด่วน!! รีบดำเนินการ...ก่อนถูกปรับจับ...
โอกาสสุดท้ายสำหรับการพิสูจน์สัญชาติ ️
แจ้งเลื่อนนัด จัดทำทะเบียนประวัติ(บัตรชมพู) ณ ศุนย์การค้าอิมพิเรียลเวิลด์สำโรง ชั้น 5
การป้องกันการแพร่เชื้อของพยาธิหอยโข่ง
 1 2 >