ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ ห้างหุ้นส่วนจำกัดจัดหางาน นิวอินเตอร์เทรดเวิลด์พลัส
ประชาสัมพันธ์งานต่างประเทศ เปิดตลาดแรงงานในซาอุดีอาระเบีย
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนคนไทยในประเทศยูเครน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์และแนวทางการดำเนินการตาม มติครม.เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 64
ข่าวประชาสัมพนธ์ แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบทักษะฝีมือ ของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) ในประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์ ภารกิจของกรมการจัดหางาน และภารกิจการให้บริการ ผ่าน E-SERVICES ของกรมการจัดหางาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เตือนภัยผู้ที่ประสงค์จะขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา
กระทรวงแรงงาน เชิญเข้าร่วมงาน Job Expo ในวันที่ 26-28 กันยายน 2563
แนวทางปฏิบัติการพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 ระยะฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
นัดพบแรงงานย่อยจังหวัดสมุทรปราการ วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 2/2563
ประชาสัมพันธ์สื่อวีดีทัศน์
เร่งรัดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
ประชาสัมพันธ์งานนัดพบแรงงานย่อยจังหวัดสมุทรปราการ
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ขอแจ้งการเปิดการถ่ายบัตรสีชมพู ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 สมุทรปราการ ตั้งเเต่วันนี้เป็นต้นไป
สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนสิงหาคม 2562
นัดพบแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
ประกาศรับสมัคร สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ
 1 2 3 >