งานนัดพบแรงงานย่อย RSS ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
06-08-2021 เวลา 08:30 น. ถึง 07-08-2021 เวลา 16:30 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญช่วมงาน "Samutprakan Job Fair 2021" ระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ "Samutprakan Job Fair 2021"