นัดพบแรงงาน Co-Payment RSS ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
30-11-2020 เวลา 09:00 น. ถึง 30-11-2020 เวลา 18:00 น. !!ประชาสัมพันธ์!! ขอเชิญ #นักศึกษาจบใหม่ว่างงาน และประชาชนผู้ว่างงานทั่วไป #เข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน Co-payment จังหวัดสมุทรปราการ วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 09.00-18.00 น. ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง (ชั้น5) จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ