นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที RSS ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
01-07-2019 เวลา 10:00 น. ถึง 01-07-2019 เวลา 16:00 น. งานนัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ มาร์เก็ตวิลเลจ สาขาสุวรรณภูมิ