อธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมเปิดศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน อนุมัติคำร้องขอกู้เงินฯ กว่า 1,000,000 บาท
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน อนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนฯ กว่า 800,000 บาท
วันแนะแนวโรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1
ผู้ตรวจราชการกรม  เป็นผู้แทน รับมอบ โล่เกียรติคุณฝ่ายนัดพบแรงงาน  ในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561

 1 2 3 >  Last ›