กรมการจัดหางาน ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 5/2562
กรมการจัดหางาน จัดวันมหกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดบุรีรัมย์
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2562
กรมการจัดหางาน ประชุมหารือคำร้องกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน 1,460,000 บาท

 1 2 3 >  Last ›