คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน อนุมัติคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ จำนวน 800,000 บาท
รมว.อดุลย์ฯ ลงพื้นที่สันกำแพง เยี่ยมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน ย้ำสานต่ออาชีพนอกระบบ มีหลักประกันทางสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
กกจ. ร่วมหารือ บริษัทแกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งเสริมการมีงานทำ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้คนไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0
กรมการจัดหางาน อนุมัติคำร้องกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน 1,020,000 บาท

 1 2 3 >  Last ›