ผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน

ภาคเหนือ

1. กลุ่มผ้าปักด้วยมือ กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน จ.เชียงราย

2. กลุ่มอิษดากระเป๋าผ้า กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน จ.เชียงใหม่

3. กลุ่มทอผ้าบ้านนาเมือง กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน จ.พิษณุโลก

4. กลุ่มตัดเย็บผ้าห่มนวมตำบลบ้านไร่ กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน จ.เพชรบูรณ์

5. กลุ่มสตรีและเยาวชนบ้านหนองคัน (เครื่องเบญจรงค์) กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน จ.อุตรดิตถ์


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6. กลุ่มเย็บกระเป๋าผ้าอัดพลีท กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน จ.ยโสธร

7. กลุ่มหัตถกรรมจากไม้ กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน จ.บุรีรัมย์


ภาคกลาง

8. กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านการ้อง กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน จ.สิงห์บุรี

9. กลุ่มกะรัต กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน จ.สระบุรี

10. กลุ่มมีดอรัญญิก รวยเจริญ กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน จ.พระนครศรีอยุธยา

11. กลุ่มปั้นดินให้เป็นดอกไม้ กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน จ.นนทบุรี


ภาคตะวันออก

12. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสื่อกกบางพลวง กล่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน จ.ปราจีนบุรี


ภาคตะวันตก

13. ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน จ.เพชรบุรี

14. ผลิตภัณฑ์จากกระเป๋าถักเชือกร่ม กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน จ.ประจวบคีรีขันธ์

15. ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจรเข้เผือก กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน จ.กาญจนบุรี

16. กลุ่มสตรีสานทรัพย์ กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน จ.กาญจนบุรี


ภาคใต้

17. กลุ่มรักษ์ผ้าปาเต๊ะ กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน จ.กระบี่

18. กลุ่มบาติกยางกล้วย กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน จ.สงขลา

19. กลุ่มผึ้งงานกระจูดบ้านห้วยลึก กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน จ.สุราษฎร์ธานี

20. กลุ่มเครือข่ายภูตาล กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน จ.พังงา