ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพอิสระ

ภาคเหนือ

1. กลุ่มไทลื้อคิดส์ จ.เชียงราย

2. กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งนา จ.อุทัยธานี

3. กลุ่มเจียระไนแก้วโป่งข่าม จ.ลำปาง

4. กลุ่มต้นไม้หยกมงคล จ.ตาก

5. กลุ่มมาลัยดินหอมสุโขทัย จ.สุโขทัย


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6. กลุ่มผ้าไหมโสมน จ.สุรินทร์

7. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ จ.อำนาจเจริญ

8. กลุ่มสตรีชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง (ตัดเย็บเสื้อและแซวเสื้อ) จ.ศรีสะเกษ

9. กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกบ้านไชยศรี จ.นครพนม

10. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตะกร้าสานพลาสติกบ้านชัยมงคล จ.มุกดาหาร

11. กลุ่มล้อไม้เฟอร์นิเจอร์ งานฝีมือคนพิการ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ จ.ขอนแก่น


ภาคกลาง

12. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา จ.ชัยนาท

13. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ จ.ลพบุรี

14. กลุ่มผ้าขาวม้าอัมพวาของชำร่วย จ.สมุทรสงคราม

15. กลุ่มผ้ามัดย้อม จ.สมุทรสาคร

16. กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป จ.สมุทรสาคร

17. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเชือกปอป่าน จ.สมุทรปราการ

18. กลุ่มนันทพันธ์ (ผลิตผ้าใยบัว) จ.สมุทรปราการ

19. กลุ่มเห็ดสวรรค์ จ.ปทุมธานี

20. กลุ่มสไบมอญ จ.ปทุมธานี

21. กลุ่มสุมินตราผ้ามัดย้อม จ.สุพรรณบุรี


ภาคตะวันออก

22. กลุ่มส่งเสริมอาชีพจักสานไม้ไผ่บ้านทรงธรรม จ.ชลบุรี

23. กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านเนินไฮ จ.สระแก้ว

24. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดง (แปรรูปผลไม้) จ.นครนายก


ภาคตะวันตก

25. กลุ่มน้ำมันหมู BY CHEF MOO จ.ราชบุรี


ภาคใต้

26. กลุ่มพญาบาติก (เสื้อผ้า) จ.ตรัง

27. กลุ่มมัดย้อมสโนติก บายบีกินกมลา จ.ภูเก็ต

28. กลุ่มกระจูดบ้านโคกพะยอม จ.นราธิวาส

29. กลุ่มบอลทองวังใหม่ จ.ชุมพร