ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนมิถุนายน 2563 New
สถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 New
กกจ. เดินหน้าสร้างงานวัยเก๋า New
กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานกองทุน จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563 New
Thai Labour Market Journal (May 2020)
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563
กองส่งเสริมการมีงานทำ จัดทำคลิปช่วยให้เด็กนักเรียนได้ค้นพบตัวเอง วางแผนและกำหนดเป้าหมายอาชีพในอนาคต และแนะนำเครื่องมือค้นหาตัวเอง เพื่อใช้เป็นสื่อในการแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกประจำเดือน เมษายน 2563
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางประจำเดือน เมษายน 2563
สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
สถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563
Thai Labour Market Journal (April 2020)
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนเมษายน 2563
กกจ. ประกาศพักชำระหนี้ลูกหนี้เงินกู้ยืมกองทุนเพื่อรับงานไปทำที่บ้าน ลดดอกเบี้ย 0% ต่อปี 3 เดือน
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือประจำเดือนมีนาคม 2563
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรม เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ รุ่นที่ 2
ประชาสัมพันธ์-กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกเจ้าที่ประจำกลุ่มอนุรักษ์โอโซน จำนวน 4 ตำแหน่ง
 1 2 3 >  Last ›