ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
เปิดศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC New
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ประจำเดือนตุลาคม 2561 INFO
งานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1/2562 PHUKET JOBS FAIR
วีดีทัศน์มาใหม่สามารถเข้าไปรับชมในคลังความรู้ หมวดวีดีทัศน์
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานรายไตรมาสที่ 2/2561
ขอเชิญร่วมงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรมที่ 21 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นิติกร
สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนสิงหาคม 2561
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานรายไตรมาสที่ 2/2561
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนสิงหาคม 2561
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ขอเชิญผู้ว่างงาน "สมัครพร้อมสัมภาษณ์งานทันที" กับนายจ้าง บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน ณ ศูนย์จัดหางาน สาขาหาดใหญ่ เวลา 09.00 - 15.00 น. สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074 - 234089 / 074 - 221114
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนสิงหาคม 2561(Info)
สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนกรกฏาคม 2561
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม การเตรียมความพร้อมด้านภาษาญี่ปุ่น ด้านช่าง ด้านคณิตศารสตร์ทั่วไป ในวันที่ 24 - 27 กันยายน 2561
ความต้องการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนพฤษภาคม 2561
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนกรกฏาคม 2561
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจหางานทำ เข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 11 กันยายน 2561
 1 2 3 >