ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
24-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิภารัตน์ แปงนุจา
24-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ แสงอรุณ
24-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา แก้วแกมทอง และนางสาวภาพร คงสมทอง
24-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
24-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
22-02-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์อาชีพอิสระในรูปแบบไวนิล (แบบธงญี่ปุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสินเจริญ
22-02-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อหน้าห้องผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการมีงานทำพร้อมตรายางชื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสินเจริญ
20-02-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชามสัมพันธ์ในรูปแบบ เคาน์เตอร์และภาพนิทรรศการพาราโบลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิลเลี่ยน พลัส คอมมูนิเคชั่น
09-02-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบร่มพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี วิคเตอร์ จำกัด
31-01-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการมีงานทำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน วิชัยการช่าง
30-01-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี วิคเตอร์ จำกัด
30-01-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอฟ้า สมาร์ท จำกัด
25-01-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลักซ์เพอร์ตี้แพลนเน็ท จำกัด
20-01-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี วิคเตอร์ จำกัด
18-01-2023 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสินเจริญ
18-01-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อู่เปี๊ยกยนต์
06-12-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง
02-12-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อู่เปี๊ยกยนต์
30-11-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง บริษัท ออลกู๊ด56 จำกัด
14-11-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อู่เปี๊ยกยนต์
 1 2 >