ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
30-11-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง บริษัท ออลกู๊ด56 จำกัด
14-11-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อู่เปี๊ยกยนต์
31-10-2022 ประกาศชนะผู้เสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเจาะจง บริษัท ไมดาส ซัพพลาย จำกัด
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา แก้วแกมทอง และนางสาวภาพร คงสมทอง
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ แสงอรุณ
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิภารัตน์ แปงนุจา
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมการมีงานทำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
26-08-2022 การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ (ญล 6119 กทม.) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อู่เปี๊ยกยนต์
23-08-2022 การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อู่เปี๊ยกยนต์
22-08-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบแก้วรักษ์โลก บริษัท วี วิคเตอร์ จำกัด
15-08-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งป้ายทางหนีไฟ จำนวน 1 งาน ร้านวิชัยการช่าง
03-08-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ร้านสินเจริญ
22-07-2022 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบุคลภายนอกปฏิบัติงานตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิภารัตน์ แปงนุจา
27-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนซ์อินเตอร์ ซัพพลาย
27-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมการมีงานทำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
23-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
23-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1. นางนางสาววนิดา แก้วแกมทอง 2. นางสาวภาพร คงสมทอง
22-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไปโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ แสงอรุณ
09-06-2022 การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอฟ้า สมาร์ท จำกัด
 1 2 >