tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th
1
พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชพลเรือนดีเด่น และประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงกระทรวงแรงงาน
นายอรเทพ อินทรสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด และด่านพรมแดนแม่สอด
นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมประชุมหารือรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากตัวแทนสมาคม ชมรม เครือข่ายนักร้อง นักแสดง นักดนตรี และผู้ประกอบการสถานบันเทิงคลับ ผับ บาร์
อธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 1 2 3 >  Last ›