tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th
เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจฯ   ร่วมกับ ชุดอำนวยการฯ   และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่5  ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว   ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร(ซ.กีบหมู)
1
1
1
พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชพลเรือนดีเด่น และประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงกระทรวงแรงงาน
นายอรเทพ อินทรสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด และด่านพรมแดนแม่สอด
นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

 1 2 3 >  Last ›