tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
นโยบายสิทธิมนุษยชน ลงนาม ปี2566
กระทรวงแรงงานนำเข้าแรงงานตาม MoU กลุ่มแรกเข้าไทย 1 กุมภานี้
ขอเชิญร่ามโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME เฟส 2
โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์
ข่าวสารตลาดแรงงาน ฉบับที่ 51 ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564
ด่วนๆๆ..ข่าวดีสำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่อยู่ในระบบประกันสังคม และยังไม่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนนโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ รอบ 2 ได้ตั้งแต่ 23 พ.ย. - 20 ธ.ค. 2564
ด่วน!! รัฐช่วยเหลือเยียวยาธุรกิจ SMEs เฟส 2 อีก 2 เดือน
รมว.แรงงานเตือนนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวตามมติครม. 28 ก.ย. 64 ยื่นขออนุญาตทำงานภายในกำหนด
ประชาสัมพันธ์การทำงานของคนต่าวด้าว 3 สัญชาต
รมว.เฮ้ง ขานรับนโยบายเปิดประเทศ 1 พ.ย. 64 หลังโควิดทุเลา เตรียมตำแหน่งงานว่างกว่า 2 แสนอัตรา
บิ๊กป้อม สั่ง รมว.เฮ้ง เตรียมตำแหน่งงานกว่า 8 แสนอัตรารองรับคนว่างงานทั่วประเทศ
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานออนไลน์ "JOB Fair Online 2021" วันที่ 29 สิงหาคม 2564
ก.แรงงาน เปิดงานนัดพบออนไลน์เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เตรียมเสิร์ฟตำแหน่งงานเกือบ 9 พันอัตรา
ก.แรงงาน เปิดงาน“นัดพบแรงงาน Online” ชวนคนหางาน ร่วมงานรูปแบบใหม่
กระทรวงแรงงาน เตือนคนหางานทำประกันโควิดก่อนเดินทางทำงานเกาหลี
ประชาสัมพันธ์เร่งรัดให้แรงงานต่างด้าวเข้ารับการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล การตรวจโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จัดทำประกันสุขภาพ และยื่นขออนุญาตทำงาน (บต.48)
เลื่อนการจัดประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกาารจ้างแรงงานต่างด้าวให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ ในวันที่ 28 เมษายน 2564 จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะดีขึ้น
ด่วน! กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานวุฒิ ม.3 ขึ้นไป ทำงานไต้หวัน 40 อัตรา รายได้ 26,400 บาทต่อเดือน
ประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2564
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ได้รับการผ่อนผันตามมติครม. 29 ธันวาคม 2563
 1 2 3 >