tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
รมว.แรงงาน สั่งเดินหน้า โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม New
ครม.เห็นชอบขยายเวลาตรวจโควิด ทำประกันสุขภาพ และยื่นขออนุญาตทำงานให้ต่างด้าว ตามมติครม. 29 ธ.ค. 63
รมว.แรงงาน ชวน ผู้สนใจไปทำงานประเทศญี่ปุ่น สมัครสอบภาษาญี่ปุ่นและทักษะฝีมือด้านงานบริบาล
รมว. แรงงาน ประชุม คบต. แก้ไขข้อขัดข้องการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ช่วงสถานการณ์โควิด ระลอกใหม่
กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25 อัตรา
รมว.แรงงาน คาดโทษ เจ้าหน้าที่รัฐ หากละเลยไม่ตรวจสอบ จับกุม ดำเนินคดี คนต่างด้าว และนายจ้างที่กระทำผิด มีโทษผิดวินัย และอาจได้รับโทษทางอาญา
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง มาตรการควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019
กระทรวงแรงงาน ประสานสธ. และสตม.ในพื้นที่ เร่งตรวจโควิดและเก็บอัตลักษณ์ภายใน 16 มิ.ย. 64
กระทรวงแรงงาน เตือน นายจ้างอย่าหลงเชื่อ ผู้แอบอ้างรับลงทะเบียนบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว
ไต้หวัน ประกาศชะลอให้แรงงานเดินทางไปทำงาน
ประชาสัมพันธ์เร่งรัดให้แรงงานต่างด้าวเข้ารับการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล การตรวจโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จัดทำประกันสุขภาพ และยื่นขออนุญาตทำงาน (บต.48)
กระทรวงแรงงาน กำชับนายนายจ้าง/สถานประกอบการ ดูแลคนต่างด้าวตามมาตรการป้องกันโควิด - 19
กระทรวงแรงงาน แนะ “อาชีพอิสระ 2021” ทางเลือกสุดปัง เพิ่มรายได้ช่วงโควิด – 19
รมว.แรงงาน สั่งเฝ้าระวัง และตรวจสอบคนต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศไทยและทำงานผิดกฎหมาย
“สุชาติ” สั่งปรับแนวทางอบรมคนไปทำงานต่างประเทศ ยึดปลอดภัยจากโควิด -19
กระทรวงแรงงาน ส่ง 252 แรงงานไทย ทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล
กระทรวงแรงงาน แนะนายจ้างและคนต่างด้าวอย่าตื่นตระหนก หมั่นติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง
กระทรวงแรงงาน เตือนภัย นายหน้าเถื่อนหลอกทำงานซาอุฯ
แจ้งปิดศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (ในส่วนของกรมการจัดหางาน) ชั่วคราวระหว่างวันที่ 22 เมษายน ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
เลื่อนการจัดประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกาารจ้างแรงงานต่างด้าวให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ ในวันที่ 28 เมษายน 2564 จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะดีขึ้น
 1 2 3 >  Last ›