ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
20-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอารีมา 24 สเตชั่นเนอร์รี่
14-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทิตารม คอนซัลแตนท์ จำกัด
14-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเสาวภา สุขเกษม
14-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ โดยจำเพาะเจาะจง นายธัญวัฒน์ จ้อยเจือ
14-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โครงการเพิ่มประสิทธภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน โดยจำเพาะเจาะจง นางสาวศุภนุช ดาราศิริกุล
14-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญรวมอุปกรณ์
09-02-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮว 2355 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอู่เปี๊ยกยนต์
27-01-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเสาวภา สุขเกษม
16-01-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญรวมอุปกรณ์
16-01-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญรวมอุปกรณ์
16-01-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญรวมอุปกรณ์
31-08-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญรวมอุปกรณ์
31-08-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักกงาน (กระจกฉากกั้นห้อง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง
31-08-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง เจาะรูร้อยโซ่สีทอง จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายใหญ่ พรรณิกร
31-08-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 11 รายการ โดยจำเพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง
17-08-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสมุดฉีก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ รวมอุปกรณ์
17-08-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอารีมา 24 สเตชั่นเนอร์รี
17-08-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเสื้อยืดคอปกพร้อมปักข้อความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายใหญ่ พรรณิกร
08-07-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮว 2355 กรุงเทพมหานคร โดยจำเพาะเจาะจง ร้านอู่เปี๊ยกยนต์
08-07-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญรวมอุปกรณ์
 1 2 >