สถิติแรงงานต่างด้าว

 

สถิติจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในพื้นที่จังหวัดระนอง เข้าดูข้อมูลโปรดคลิกที่รูป

ลงทะเบียนเพื่อขอใช้ข้อมูลสถิติ