ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
เปิด OSS รอบสอง 80 ศูนย์ทั่วประเทศ เริ่ม 23 เม.ย. 61 New
เชิญร่วมงาน!!! "นัดพบแรงงาน" ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ลานด้านหน้าห้างแม็คโคร สาขาระนอง New
ด่วน !! แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา ผ่อนผันให้เดินทางกลับประเทศต้นทางช่วงสงกรานต์
การดำเนินการหลังจากแรงงานเข้าศูนย์ OSS(One Stop Service) ภายใน 30 มิ.ย. 2561 นี้ !!
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ให้บริการสแกนม่านตากับแรงงานต่างด้าวใน 3 กิจการ
แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ต้องรายงานตัวและขออนุญาตทำงาน ภายใน 31 มีนาคม 2561!!
เชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน" วันที่ 10 ม.ค. 61 ณ ห้างสยามแม็คโครระนอง
ด่วน!!! การขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน ภายหลังคนต่างด้าวผ่านการคัดกรอง ภายในวันที่ 29 ธ.ค. 2560 นี้ เท่านั้น....
ประชาสัมพันธ์ QR Code กลุ่ม Line@ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
แผนที่จากศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าว จ.ระนอง มาโรงพยาบาลระนอง
แผนที่ศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จังหวัดระนอง
ด่วน!!! นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าว ไม่มีเอกสารแสดงตน ให้รีบดำเนินการยื่นคำขอจ้างคนต่างด้าว ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "นิด้าโพล" 2
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "นิด้าโพล" 1
ประชาสัมพันธ์โครงการ "การจ้างผู้พิการดำเนินการเก็บข้อมูล" ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียเพื่อประกอบการชั่วคราว
เชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงานเมืองพัทยา" ในวันพฤหัสที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา
เชิญร่วมงาน "นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560 " วันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
 1 2 3 >