ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มประมาณการรับจำนวนแรงงานที่มีทักษะเฉพาะในสาขาอาชีพ
การปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศไต้หวันในปี 2566
เร่ง! ดำเนินการจัดทำเล่ม CI สำหรับแรงงานเมียนมาท่ี่มีเล่ม CI เดิม/หมดอายุ ณ ศูนย์ CI ระนอง
เปิดให้ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล (CI) ใหม่แล้ว ! ตั้งแต่บัดนี้ไป สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ถือเล่ม CI เดิม
ประชาสัมพันธ์ การแจ้งข้อมูลผู้ติดตามของคนต่างด้าว ตามมติ ครม. 5 กรกฎาคม 2565 ได้แล้ว
ประกาศการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวตามมติครม. 5 ก.ค.65 อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้อง (คนเถื่อน) ตามมติครม. 5 ก.ค.65
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง การนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาเข้ามาทำงานตามมาตรา 64
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 11)
โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการพัฒนาทุนมนุษย์ รับสมัครนักศึกษา ยุวชนคนเกษตร
#เตือนภัย #หางานออนไลน์ เช็คให้ดี ระวังถูกหลอกไปทำงานในประเทศ / ต่างประเทศ
ประชาสัมพันธ์ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ประกาศกระทรวงแรงงาน การป้องกันและการบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM JAPAN ปี 2565 ครั้งที่ 1 (เพศชาย)
ประชาสัมพันธ์วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ประจำเดือน มีนาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2/2565
ประชาสัมพันธ์ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง ให้สิทธิจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ตามมาตรา 35
ข่าวประชาสัมพันธ์ รีบดำเนินกาขออนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวทำงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารตลาดแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดต่าง ๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565
 1 2 3 >  Last ›