ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประชาสัมพันธ์เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ขั้นตอนการขออนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวโดยผ่านระบบ e-Service
นายจ้าง ไม่แจ้งออกคนต่างด้าว มีโทษปรับเป็นหมื่น!!!!!
การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ต้องขออนุญาตทำงาน ก่อนใบรับรองแพทย์จะหมดอายุ
ประชาสัมพันธ์ การแจ้งเข้า-แจ้งออก คนต่างด้าว ผ่านเว็บไซต์
ขอเชิญนายจ้าง สถานประกอบการ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเรื่องการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว และระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานต่างด้าว
บจก.สยามชัยอาหารสากล รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและพนักงานบัญชี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ขอประชาสัมพันธ์สื่อโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เชิญนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ เข้ากลุ่มไลน์ เพื่อรับรู้ข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
ขั้นตอนการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตามระบบ MOU
ห้าม! นำผลิตภัณฑ์เกษตรและสัตว์ต้องห้ามเข้าสาธารณรัฐเกาหลี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ขอประชาสัมพันธ์นายจ้าง/สถานประกอบการที่ขาดแคลนแรงงาน สามารถยื่นคำร้องขอแรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
ประชาสัมพันธ์ การแจ้งคนต่างด้าวออกจากงานออนไลน์ด้วยคิวอาร์โค๊ด
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การแจ้งคนต่างดาวออกจากงานออนไลน์
แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ผ่อนผันให้เดินทางกลับประเทศต้นทางช่วงสงกรานต์!!
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมในงานกาชาด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ขอประชาสัมพันธ์ "เชิญผู้สูงอายุตั้งแต่ 60-65 ปี เข้าร่วมลงทะเบียนฝึกอาชีพ นวด คอ บ่า ไหล่" ถ้าสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.077-862026-8
ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์การสอนภาษาญี่ปุ่นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฏร์ธานี ขอประชาสัมพันธ์ งานนัดพบแรงงาน ณ ห้างบิ๊กซี (สาขาสุราษฯ) ในวันที่ 19 มกราคม 2562
เปิดแล้ว!!! ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC:Labour Administratinon Center) ให้บริการรับลงทะเบียนสมัครงาน/รับแจ้งตำแหน่งงานว่าง แนะแนวและทดสอบความพร้อมทางอาชีพ จับคู่ตำแหน่งงาน ที่เหมาะสมพร้อมส่งตัวผู้สมัครงานพบนายจ้าง การฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือ และคุ้มครองแรงงาน และสิทธิประโยชน์ประกันสังคม การให้บริการตรวจลงตราและขออนุญาตทำงาน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ กลุ่ม BOI ที่จ้างคนต่างด้าวในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ขอให้มาใช้บริการตรวจลงตรา และขออนุญาตทำงาน ณ สถานบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี เลขที่ 145 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 1 2 3 >  Last ›