ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การแจ้งคนต่างดาวออกจากงานออนไลน์
แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ผ่อนผันให้เดินทางกลับประเทศต้นทางช่วงสงกรานต์!!
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมในงานกาชาด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ขอประชาสัมพันธ์ "เชิญผู้สูงอายุตั้งแต่ 60-65 ปี เข้าร่วมลงทะเบียนฝึกอาชีพ นวด คอ บ่า ไหล่" ถ้าสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.077-862026-8
ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์การสอนภาษาญี่ปุ่นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฏร์ธานี ขอประชาสัมพันธ์ งานนัดพบแรงงาน ณ ห้างบิ๊กซี (สาขาสุราษฯ) ในวันที่ 19 มกราคม 2562
เปิดแล้ว!!! ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC:Labour Administratinon Center) ให้บริการรับลงทะเบียนสมัครงาน/รับแจ้งตำแหน่งงานว่าง แนะแนวและทดสอบความพร้อมทางอาชีพ จับคู่ตำแหน่งงาน ที่เหมาะสมพร้อมส่งตัวผู้สมัครงานพบนายจ้าง การฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือ และคุ้มครองแรงงาน และสิทธิประโยชน์ประกันสังคม การให้บริการตรวจลงตราและขออนุญาตทำงาน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ กลุ่ม BOI ที่จ้างคนต่างด้าวในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ขอให้มาใช้บริการตรวจลงตรา และขออนุญาตทำงาน ณ สถานบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี เลขที่ 145 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ด่วน!!! สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ต้องการจ้างแรงงานในภาคประมงให้ไปลงทะเบียนแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ตามรายละเอียดเอกสารแนบ
จัดหางานจังหวัดระนอง ขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบ มีความต้องการจะนำแรงงานต่างด้าวนำเข้า MOU ดำเนินการ ณ ศูนย์แรกรับเข้าทำงานฯ จังหวัดระนอง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ขอความร่วมมือนายจ้าง/เจ้าของเรือประมง ดำเนินการนำแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลระนอง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง" ในช่วงเข้าพรรษา
แจ้งเตือนคนไทยถูกจับคดียาเสพติดและกิจกรรมผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นในสาธารณรัฐเกาหลี
ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่" ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมช้างเผือก และลานพระอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
นายจ้าง....ไม่แจ้งเข้า - แจ้งออก คนต่างด้าว..... มีโทษปรับเป็นหมื่น
ด่วน!! ตรวจเข้ม.. 1 ก.ค. 61 นี้ เร่ง!! นายจ้างรีบขออนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว ให้ถูกต้อง...
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ขอประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ต้องการเหรียญโปรยทานหลากหลายรูปแบบ เพื่อสนับสนุนผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการ สร้างงาน เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
ด่วน! นายจ้าง...เร่งนำแรงงานต่างด้าว ขออนุญาตทำงานให้ถูกต้อง...ภายใน 30 มิ.ย. 61
ปิดแล้ว...ศูนย์พิสูจน์สัญชาติ (CI) จังหวัดระนอง เตือน ! แรงงานเร่งดำเนินการ ภายใน 30 มิ.ย. 2561 นี้
เตือน!! นายจ้างรีบพาลูกจ้างต่างด้าว กัมพูชา ลาว เมียนมา ไปพิสูจน์สัญชาติ จัดทำทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา(วีซ่า) และขออนุญาตทำงาน ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(OSS) ภายใน 30 มิถุนายน 2561
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ขอประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน
 1 2 3 >  Last ›