ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 New
นายจ้างประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวทำงาน ตำแหน่ง ขายของหน้าร้าน ต้องทำอย่างไร? New
ด่วน!! จัดทำหนังสือเดินทาง Passport / CI / Visa ภายใน 13 พ.ค.66 พร้อมแนบไฟล์ในระบบต่ออายุออนไลน์ New
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนตามมติ 5 ก.ค.65 สามารถเช็ครายชื่อเพื่อขอรับใบอนุญาตทำงาน บต.42 (Smart Card) ได้ที่สนง.จัดหางานจังหวัดระนอง
เชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน Job Fair@NEU Khonkaen หาคนที่ใช่ ได้งานที่ชอบ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 21-22 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อธิบดีกกจ. เตือน แก๊ง Call Center อ้างชื่อกรมการจัดหางาน ลวงทำงานออนไลน์
แรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 13 ก.พ.66 จะมีหรือไม่มี Passport/CI ต้องยื่นขอต่ออายุ พร้อมชำระค่าธรรมเนียม ภายใน 13 ก.พ.66 นี้เท่านั้น!!
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง และคำสั่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองระบบสำหรับปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การขยายระยะเวลาการแนบเอกสาร Passport /CI และวิธีการแก้ไขข้อมูลคนต่างด้าว แนบเอกสารผิด/ลืมรหัสผ่านเข้าเว็บไซต์ (การต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว มติ 5 ก.ค.65)
อาชีพที่คนต่างด้าวห้ามทำโดยเด็ดขาด! หากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
ขอเชิญนายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้สมัครงาน เข้าร่วมงาน นัดพบแรงงานย่อย
ประชาสัมพันธ์ : สร้างการรับรู้การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามมติครม. 5 ก.ค.65 ให้เสร็จภายใน 13 ก.พ.66
เงื่อนไขและเอกสารที่ใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวทุกกลุ่มที่หมดอายุ 13 ก.พ.66
Shop ของที่ใช่ ให้คนที่ชอบ เปิดให้ช้อปผลิตภัณฑ์จากลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านแล้ว ผ่าน E-Catalog สินค้าหลากหลายจากทั่วประเทศ
วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นี้เตรียมพบกับ ⭕️ ไลฟ์สดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน
ข่าวประชาสัมพันธ์ : การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัย ในช่วงปีใหม่ 2566 อย่างเคร่งครัด
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองใสสะอาด 2566
เชิญเข้าร่วมประชุมนายจ้างและสถานประกอบการ ในประเด็น ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตทำงานที่หมดอายุ 13 ก.พ.66
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการจัดตั้งศูนย์พิจารณาอนุญาตให้ทำงานและออกเอกสารรับรองบุคคล
 1 2 3 >  Last ›