ก.แรงงาน เปิดตัว SMART TOEA แอปพลิเคชันอำนวยความสะดวกคนทำงานต่างประเทศ RSS

 

รมว.แรงงานขานรับนโยบายปรับการให้บริการภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เปิดตัว SMART TOEA ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่ Mobile Application สะดวก ประหยัด ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานเล็งเห็นถึงความสำคัญการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน โดยพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (TOEA E-service) เพื่อให้บริการแก่คนหางาน บริษัทจัดหางาน และบุคคลทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อยกระดับงานบริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วโปร่งใส ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี ตามข้อสั่งการพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน

“SMART TOEA เป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชนผ่าน Mobile Application ซึ่งรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android โดยจะเริ่มเปิดให้บริการวันที่ 19 สิงหาคมที่จะถึงนี้ เพื่อรับการปรับเปลี่ยนทางสังคมในปัจจุบัน ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการของภาครัฐให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการหลอกลวงแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ จากการตรวจสอบข้อมูลบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายผ่านแอปพลิเคชัน โดยคนหางานสามารถใช้บริการ แจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศของแรงงานไทยที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (Re-entry) ดูรายการคำขอ แจ้งการเดินทางขาออก – ขาเข้า บันทึกข้อมูลบัตรเดินทาง สมัครและตรวจสอบสถานะสมาชิกกองทุนฯ และแจ้งเตือนข่าวสารที่เกี่ยวข้อง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับคนหางานที่ผ่านการอนุมัติแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศแล้ว สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “SMART TOEA” โดยไม่เสียค่าบริการทั้งระบบ IOS ผ่าน App Store และ Android ผ่าน Play Store ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการในการติดตามความคืบหน้า ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา เพิ่มช่องทางติดต่อรับบริการ นอกจากนี้ยังรองรับระบบการชำระค่าสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่จะเปิดใช้งานในอนาคตด้วยแอปพลิเคชัน “SMART TOEA” รองรับการให้บริการ ดังนี้

1.การสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ 

2.การแสดงข้อมูลของคนหางานไทยที่ทำงานในต่างประเทศ ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล เช่น ข้อมูลนายจ้างต่างประเทศ ตำแหน่งงาน ประเทศ ข้อมูลส่วนบุคคลของคนหางาน และ QR Code สำหรับตรวจสอบข้อมูลการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ เป็นต้น 

3.การแสดงข้อมูลสถานะกองทุนฯของคนหางาน เช่น วันที่สมัครสมาชิกกองทุนฯ แสดงบัตรสมาชิกกองทุนฯ ในรูปแบบดิจิทัล (Digital) และ QR Code สำหรับตรวจสอบข้อมูลสถานะกองทุนได้

4.การแจ้งการเดินทางเข้า – ออก ราชอาณาจักไทย เพื่อไปทำงานต่างประเทศ

5.การแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม (Update) สำหรับคนหางานที่ทำงานในต่างประเทศ เช่น ข้อมูลที่พักอาศัยของคนหางานในต่างประเทศได้ แจ้งการเปลี่ยนแปลงนายจ้างต่างประเทศ ที่อยู่นายจ้าง บันทึกข้อมูลด้านสุขภาพของคนหางาน เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น หากเกิดอุบัติเหตุในต่างประเทศ เช่น กรุ๊ปเลือด หรือการแพ้ยา

6. การแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (Re-entry) เช่น ตรวจสอบผลการพิจารณาและอนุมัติคำขอ แสดงเอกสาร จง.12 ในรูปแบบ QR Code สำหรับให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานตรวจสอบก่อนเดินทาง

7.การแจ้งเตือนข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับคนหางาน เช่น ข้อมูลตำแหน่งงานว่างที่ตรงกับความต้องการของคนหางานตามที่ลงทะเบียนไว้ ข้อมูลบริษัทจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ข้อมูลสถานพยาบาล ข้อมูลสถานฝึกอบรมด้านภาษา และข้อมูลสถานทดสอบฝีมือแรงงาน