สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
02-03-2023 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
22-03-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
22-03-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
22-03-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
22-03-2022 สรุปผลการดำเนินกสารจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
22-03-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
07-05-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
07-05-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
07-05-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
07-05-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
07-05-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
07-05-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย. 63
07-05-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
30-03-2020 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน