ขอน้อมส่งเสด็จ สู่สวรรคาลัย

ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและพนักงานในสังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี