tel โทรศัพท์ : 0 2422 3916 - 19 email ar7@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ข่าว สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๗ เรื่อง : ขยายการตรวจโควิด-19 และยื่นขออนุญาตทางาน (ยื่น บต.๔๘) เพื่อจ้างคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ New
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลการขอวัคซีนพาสปอร์ต New
ครม.เห็นชอบขยายเวลาตรวจโควิด ทำประกันสุขภาพ และยื่นขออนุญาตทำงานให้ต่างด้าว ตามมติครม. 29 ธ.ค. 63
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ข่าว สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๗ เรื่อง : การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในกิจการก่อสร้าง
ข่าวสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ข่าวที่ 4/2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอให้แรงงานไทยในรัฐอิสราเอล​โปรดระวัง​มิจฉาชีพ​แอบอ้าง​ขอความช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระบบตอบข้อมูลสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศแบบอัตโนมัติ (chatbot)
การชะลอการเดินทางเข้าไต้หวัน
“สุชาติ” สั่งปรับแนวทางอบรมคนไปทำงานต่างประเทศ ยึดปลอดภัยจากโควิด -19
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการนำคนหางานเข้าอบรมก่อนไปทำงานต่างประเทศ (ฉบับที่ 1-3)
ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจโควิด-19 เชิงรุก เพื่อผู้ประกันตน
ประชาสัมพันธ์งาน Bangkok Job Fair 2021
ประชาสัมพันธ์งานนัดพบแรงงานย่อย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ม.33 เรารักกัน
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่7
ขยายเวลาการตรวจสุขภาพ และการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษแก่คนต่างด้าวออกไปอีก 6 เดือน
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ้างงานเด็กจบใหม่
การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี 29 ธันวาคม 2563
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
 1 2 3 >  Last ›