นัดพบแรงงาน Co-Payment ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
28-11-2020 เวลา 08:30 น. ถึง 28-11-2020 เวลา 16:30 น. ขอเชิญร่วงงานนัดพบแรงงาน โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co – payment) ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เวลา 08.30 - 16.30 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วงงานนัดพบแรงงาน โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co – payment) ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.