ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
18-04-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาเมธ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
18-04-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนายดีไซน์
01-04-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีซายน์ บายย์ ปิงศ์
30-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตามโครงการจัดหางานเชิงรุก เพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน นายปรมะ อัครเดชธาดาสกุล
30-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 นางสาวศิริกาญจน์ สามีรัมย์
30-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตามโครงการศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ (TOEA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุมาลี ศรีชารัตน์
30-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิชชุตา ปลั้นปลือ
28-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 3) บริษัท เอ บี ปิโตรเลียม จำกัด
28-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 3) เงินกองทุนฯ บริษัท เอ บี ปิโตรเลียม จำกัด
21-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาเมธ เซลล์แอนด์เซอร์วิส
15-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาเมธ เซลล์แอนด์เซอร์วิส
15-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ษร 5236 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฮวดหลีแบตเตอรี่ บุรีรัมย์ โดยนายศุภชัย ชัยยุทธภูมิ
11-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทกระบอกใส่น้ำดื่ม พร้อมข้อความประชาสัมพันธ์ โครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสำเพ็งบุรีรัมย์ค้าส่ง
11-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวราวุฒิ มีประโคน
02-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสวงดอกไม้
02-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทแผ่นพับประชาสัมพันธ์ กระดาษหัวข่าว โครงการประชาสัมพันธ์การจัดระบบแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนายดีไซน์
01-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid - ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสัมมาชีพ โดย นางชุติกาญจน์ อังคสุภณ
01-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาเมธ เซลล์แอนด์เซอร์วิส
25-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเตรียมความพร้อมให้คนหางานเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงในการไปทำงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาจง หจก. ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส
25-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสุริยา อุฒา
 1 2 3 >  Last ›