ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
22-11-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน บริษัท โตโยต้าพนมรุ้ง จำกัด
11-11-2022 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณณ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) -
24-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ร้านสำเพ็งบุรีรัมย์ค้าส่ง
21-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาเมธ เซลล์แอนด์เซอร์วิส
30-05-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนายดีไซน์
18-05-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนายดีไซน์
17-05-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โครงการบริการจัดหางานเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำ กิจกรรมการให้บริการจัดหางานในประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาเมธ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
11-05-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาเมธ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
11-05-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภท กระเป๋าพลาสติกสำหรับใส่เอกสาร พร้อมติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสำเพ็งบุรีรัมย์ค้าส่ง โดย นางสาวสุกัญญา พรมหงษ์
18-04-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาเมธ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
18-04-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนายดีไซน์
01-04-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีซายน์ บายย์ ปิงศ์
30-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตามโครงการจัดหางานเชิงรุก เพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน นายปรมะ อัครเดชธาดาสกุล
30-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 นางสาวศิริกาญจน์ สามีรัมย์
30-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตามโครงการศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ (TOEA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุมาลี ศรีชารัตน์
30-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิชชุตา ปลั้นปลือ
28-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 3) บริษัท เอ บี ปิโตรเลียม จำกัด
28-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 3) เงินกองทุนฯ บริษัท เอ บี ปิโตรเลียม จำกัด
21-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาเมธ เซลล์แอนด์เซอร์วิส
15-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาเมธ เซลล์แอนด์เซอร์วิส
 1 2 3 >  Last ›