ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการทำงาน
ขอเชิญประชุม การบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม2565และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการนำเข้าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามระบบ MOU
ขอเชิญร่วมประชุม "โครงการสร้างความรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวและองค์ภาคีเครือข่ายจังหวัดสงขลา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1
การต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าว ที่จะหมดอายุ 13 กุมภาพันธ์ 2566
เร่งรัดแรงงานต่างด้าว MOU ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ในปี 2565 ให้มายื่นคำขออนุญาตทำงาน หรือยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน
เชิญเข้าร่วมประชุมนายจ้างและสถานประกอบการ ในประเด็น ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตทำงานที่หมดอายุ 13 ก.พ.66
ตำแหน่งงานประจำเดือนธันวาคม 2565
รมว.เฮ้ง พัฒนาระบบ e-Service กรมการจัดหางาน ใช้งานง่ายขึ้นด้วยบัตรประชาชนใบเดียว
บริษัท ฮกกี่ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด (สาขานางรอง) ประเภทกิจการ : ค้าปลีก ค้าส่ง ที่ตั้ง : 825 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ. บุรีรัมย์ รับสมัครพนักงาน - ฝ่ายบุคคล 2 อัตรา
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ข้อกำหนดทางจริยธรรมของกรมการจัดหางาน
รมว.สุชาติ ชวนคนประจำเรือ แจ้งการเดินทางผ่าน e-Service
✨บมจ.ไทยฮั้วยางพารา สาขาบุรีรัมย์✨ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานขาย จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา
✨บริษัท 555 ซีเมนต์ จำกัด✨ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานขาย จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
✨บจก.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ สาขาบุรีรัมย์✨ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานขาย จำนวน 1 ตำแหน่ง 5 อัตรา
✨หจก.นางรองแก๊ส✨ มีความประสงค์รับสมัครพนักงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
บริษัท มิตซูแสนรุ่งเรือง จำกัด รับสมัครช่างเทคนิค 2 อัตรา
รับสมัครและสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี
นางศิริรขตะ โพธิวงศ์ นางจ้างบุคคลธรรมดา รับสมัครคนสวน 2 อัตรา ▫️เพศชาย ▫️ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ▫️มีที่พักฟรี (อาศัยอยู่กับนายจ้าง)
บริษัท 555 ซีเมนต์ จำกัด รับสมัครพนักงานขับรถแม็คโคร และพนักงานขับรถสิบล้อ
“ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ในส่วนคนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย”
 1 2 3 >  Last ›