วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร
10-11-2020 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding) 10-11-2020 - 22-11-2020 23-11-2020 - 23-11-2020