นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที RSS ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
01-05-2019 เวลา 10:30 น. ถึง 01-04-2019 เวลา 15:00 น. วันนัดพนแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ศูนย์การค้าโอเชี่ยนชุมพร (ชั้น 2 โซนคอมเพล็กซ์)