tel โทรศัพท์ : 077504364-5 email cpn@doe.go.th

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
26-11-2018 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ร้านอักษรศิลป์โฆษณา
23-11-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ร้านวุฒิกร คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซับพราย
16-11-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องกดบัตรคิว ร้านวุฒิกร คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซับพราย
14-11-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ บ.อาร์ เอส ที สเตชั่น
14-11-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ร้านธาราโฆษณา
14-11-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ร้านธาราโฆษณา
14-11-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน บ.อาร์ เอส ที สเตชั่น
14-11-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน บ.อาร์ เอส ที สเตชั่น
14-11-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน บ.อาร์ เอส ที สเตชั่น
13-11-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้าง ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน นางสาวธารารัตน์ ฤทธิ์ธาร
13-11-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ บ.อาร์ เอส ที สเตชั่น
09-11-2018 ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 cc หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัทโตโยต้าชุมพร ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
06-11-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ร้านวุฒิกร คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซับพราย
26-10-2018 ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด
26-10-2018 ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลิ้มเอี่ยวฮวด
26-10-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าชุมพร
26-10-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทสยามนิสสัน
26-10-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อประกันภัยรถยนต์สำนักงาน บริษัททิพยประกันภัย
10-10-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการสถานีวิทยุ บมจ.อสมท.ชุมพร
28-09-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (ล่ามแปลภาษาเมียนม่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง MISS THI THI SAN
 1 2 3 >