tel โทรศัพท์ : 077504364-5 email cpn@doe.go.th

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
26-10-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถราชการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองมีการปิโตรเลียม
20-09-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวุฒิกร คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซัพพลาย
20-09-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเตชั่น
19-09-2019 ประการศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธาราโฆษณา
04-09-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธาราโฆษณา
15-08-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอักษรศิลป์โฆษณา
15-08-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเตชั่น
15-08-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเตชั่น
15-08-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเตชั่น
05-08-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเตชั่น
22-07-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโชคธารา
19-07-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอักษรศิลป์โฆษณา
18-07-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระพร้อมวัสดุอุปกรณ์ (ทำผ้ามัดย้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชุมพรบาติก
18-07-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเตชั่น
12-07-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเตชั่น
12-07-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเตชั่น
11-07-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเตชั่น
28-06-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า ชุมพร ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
27-06-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ กระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเตชั่น
25-06-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สยามนิสสันชุมพร
 1 2 3 >  Last ›