ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
19-04-2019 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอักษรศิลป์โฆษณา
10-04-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อักษรศิลป์โฆษณา
09-04-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวุฒิกร คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซัพพลาย
09-04-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลิ้มเอี่ยวฮวด
04-04-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโชคธารา
02-04-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวุฒิกร คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซัพพลาย
22-03-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวุฒิกร คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซัพพลาย
22-03-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางจินตนา มาตรสถิตย์
22-03-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอักษรศิลป์โฆษณา
21-03-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธาราโฆษณา (นายประเสริฐ นววัชรินทร์)
18-03-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเตชั่น
13-03-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ (งานหัตถกรรมจากิ่งไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทิน ทองคลอด
12-03-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอักษรศิลป์โฆษณา
12-03-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเตชั่น
12-03-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเตชั่น
12-03-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านต้นศิลป์
12-03-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเตชั่น
28-02-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโชคธารา
25-02-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเวลาของสถานีวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพร
25-02-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเตชั่น
 1 2 3 >  Last ›