ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
15-02-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจซ่อมสายโทรศัพท์ภายในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมบัติชุมพร (1997) จำกัด
05-02-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลิ้มเอี่ยวฮวด
05-02-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเจาะจง ห้างหุ้นส่วน เอส.เอช.พี.พริ้นติ้ง สหการพิมพ์ กรุ๊ป
29-01-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวุฒิกร คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซัพพลาย
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโชคธารา
22-01-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเตชั่น
16-01-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอักษรศิลป์โฆษณา
08-01-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอักษรศิลป์โฆษณา
07-01-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าและสายฉีดชำระห้องสุขา พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายดำรงค์ ธารารักษ์
03-01-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธาราโฆษณา
02-01-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ร้านรุ่งเรืองยานยนต์
27-12-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวุฒิกร คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซัพพลาย
27-12-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเตชั่น
27-12-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายนพรัตน์ ปิยะวัฒน์
26-12-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น หจก.ทองมีการปิโตรเลียม
26-12-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษากล้องถ่ายรูปชุดอุปกรณ์สแกนม่านตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นเคพี
25-12-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเตชั่น
25-12-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเตชั่น
25-12-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สุชาติแอร์แอนด์เซอร์วิสชุมพร
24-12-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ร้านวุฒิกร คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซับพราย
 1 2 3 >  Last ›