ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
20-06-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อสื่อประชาสัมพันธ์ บัตร TOT SMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
18-06-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอักษรศิลป์โฆษณา
18-06-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองมีการปิโตรเลียม
17-06-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสาร 12 ที่นั่ง พร้อมคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติทราเวลเลอร์แอนด์เซอร์วิส
17-06-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเรือหางยาว พร้อมคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางมัสดา เอมสะอาด
11-06-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเตชั่น
11-06-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลิ้มเอี่ยวฮวด
10-06-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวุฒิกร คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซัพพลาย
07-06-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิชัยการยาง แอนด์ ซาวด์
05-06-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง 22 จังหวัด ตำแหน่ง พนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายศราวุธ วรรณศรีสุข
29-05-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเตชั่น
22-05-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเตชั่น
22-05-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเตชั่น
22-05-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเตชั่น
22-05-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเตชั่น
22-05-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเตชั่น
22-05-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเตชั่น
10-05-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอักษรศิลป์โฆษณา
10-05-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านสวยเฟอร์นิเจอร์ ชุมพร
10-05-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคารสำนักงานและครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายดำรงค์ ธารารักษ์
 1 2 3 >  Last ›