tel โทรศัพท์ : 077-504-364-5,077-507-645 (งานต่างด้าว) email cpn@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ขอขยายระยะเวลารับสมัครงาน !! โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา 1 อัตรา New
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา New
สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้จัดการ จำนวน 1 อัตรา New
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 8 อัตรา และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา New
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ เปิดรับสมัครและเลือกสรรพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา New
ตำหน่งงานว่าง..วุฒิปริญญาตรี
ตำหน่งงานว่าง..วุฒิ ปวช. - ปวส.
ตำหน่งงานว่าง..วุฒิ ม.3 - ม.6
ตำหน่งงานว่าง.. ไม่จำกัดวุฒิ