ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราชฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา New
โรงพยาบาลทุ่งตะโกชุมพร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง New
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 4
กรมการจัดหางาน ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและมีสิทธิเข้ารับการทดสอบทักษะการทำงาน ครั้งที่ 7
องค์การบริหารตำบลหงษ์เจริญ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาในตำแหน่งพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ รับโอนย้าย จำนวน 2 ตำแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยเหนือ รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น.
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครสตรี เยาวสตรี และประชาชนทั่วไป
ตำแหน่งงาน คนพิการ
งานวุฒิปริญญาตรี
งานวุฒิ ปวช - ปวส
งานวุฒิ ม.3 - ม.6
งานไม่จำกัดวุฒิ