รายงานการปล่อยกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. รายงานการปล่อยกู้ยืมเงินกองทุนฯ เดือนตุลาคม 2564

2. รายงานการปล่อยกู้ยืมเงินกองทุนฯ เดือนพฤศจิกายน 2564

3. รายงานการปล่อยกู้ยืมเงินกองทุนฯ เดือนธันวาคม 2564

4. รายงานการปล่อยกู้ยืมเงินกองทุนฯ เดือนมกราคม พ.ศ. 2565

5. รายงานการปล่อยกู้ยืมเงินกองทุนฯ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

6. รายงานการปล่อยกู้ยืมเงินกองทุนฯ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

7. รายงานการปล่อยกู้ยืมเงินกองทุนฯ เดือนเมษายน พ.ศ. 2565

8. รายงานการปล่อยกู้ยืมเงินกองทุนฯ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

9. รายงานการปล่อยกู้ยืมเงินกองทุนฯ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

10. รายงานการปล่อยกู้ยืมเงินกองทุนฯ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

11. รายงานการปล่อยกู้ยืมเงินกองทุนฯ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

12. รายงานการปล่อยกู้ยืมเงินกองทุนฯ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. รายงานการปล่อยกู้ยืมเงินกองทุนฯ เดือนตุลาคม 2565

2. รายงานการปล่อยกู้ยืมเงินกองทุนฯ เดือนพฤศจิกายน 2565

3. รายงานการปล่อยกู้ยืมเงินกองทุนฯ เดือนธันวาคม 2565