สถานะทางการเงินของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. สถานะทางการเงินของกองทุนฯ ประจำเดือนตุลาคม 2564

2. สถานะทางการเงินของกองทุนฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

3. สถานะทางการเงินของกองทุนฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2564

4. สถานะทางการเงินของกองทุนฯ ประจำเดือน มกราคม 2565

5. สถานะทางการเงินของกองทุนฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

6. สถานะทางการเงินของกองทุนฯ ประจำเดือนมีนาคม 2565

7. สถานะทางการเงินของกองทุนฯ ประจำเดือนเมษายน 2565

8. สถานะทางการเงินของกองทุนฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

9. สถานะทางการเงินของกองทุนฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2565

10. สถานะทางการเงินของกองทุนฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

11. สถานะทางการเงินของกองทุนฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2565

12. สถานะทางการเงินของกองทุนฯ ประจำเดือนกันยายน 2565


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. สถานะทางการเงินของกองทุนฯ ประจำเดือนตุลาคม 2565

2. สถานะทางการเงินของกองทุนฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

3. สถานะทางการเงินของกองทุนฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2565