รายงานการเบิกจ่ายการเงิน

รายงานการเบิกจ่ายการเงินประจำปีบัญชี 2565

1. รายงานการเบิกจ่ายการเงินประจำเดือนตุลาคม 2564

2. รายงานการเบิกจ่ายการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

3. รายงานการเบิกจ่ายการเงินประจำเดือนธันวาคม 2564

4. รายงานการเบิกจ่ายการเงินประจำเดือนมกราคม 2565

5. รายงานการเบิกจ่ายการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

6. รายงานการเบิกจ่ายการเงินประจำเดือนมีนาคม 2565

7. รายงานการเบิกจ่ายการเงินประจำเดือนเมษายน 2565

8. รายงานการเบิกจ่ายการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2565

9. รายงานการเบิกจ่ายการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2565

10. รายงานการเบิกจ่ายการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2565

11. รายงานการเบิกจ่ายการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2565

12. รายงานการเบิกจ่ายการเงินประจำเดือนกันยายน 2565


รายงานการเบิกจ่ายการเงินประจำปีบัญชี 2566

1. รายงานการเบิกจ่ายการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2565

2. รายงานการเบิกจ่ายการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

3. รายงานการเบิกจ่ายการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2565